Det är Stockholms stad som beslutat om energibesparingar där besparingen inte märks, eller åtminstone inte märks i någon större omfattning.

På 15 bollplaner i Stockholm, varav tre i Bromma, kommer omklädningsrum att hållas stängda eller få lägre temperatur. I Bromma handlar det om Olovslund bollplan, Åkeshov bollplan och Blackeberg bollplan.