Salem

Resultatet är preliminärt och gäller för 2022. Enligt kommunen är resultatet bättre än vad man har budgeterat för och är en ”bra bit” över kommunens överskottsmål på 1,5 procent.

– Hela organisationen ska ha ett stort tack i sitt arbete att alltid ge våra invånare god service och omsorg. Vi står också redo att möta de ekonomiska utmaningar som 2023–2024 ger oss samt anpassa verksamheterna efter förutsättningarna, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett uttalande.

Bokslutet har ännu inte granskats av kommunens revisorer.