Dennis Wedin (M) blev ansvarigt borgarråd för kyrkofrågor 2018. Då var alla beslut kring var Järva begravningsplats skulle ligga redan fattade, berättar han, och säger att han trots det känt att han utsatts för personangrepp.

– Men det är alltså jag som sett till att staden samlat initierat en dialog om ny mark för discgolfen, det är nu klart och det tycker jag är glädjande, säger han.

Avtal för tio år framåt

I slutet av förra veckan blev nämligen ett avtal mellan staden och discgolfparken slutligen påskrivet, något som innebär att discgolfparken ska få nyttja sammanlagt 18,5 hektar mark på området. Banan kommer ha 18 hål istället för tidigare 27.

Det gäller i tio år framåt, innan etapp två av begravningsplatsen påbörjas.

Är båda parterna nöjda med avtalet?

– Jag har inte pratat med verksamheten personligen, förhandlingar ska inte politiker delta i. Jag skulle tro att de fortsatt är besvikna över att man inte får ha kvar sin gamla plats, men det är en realitet att begravningsplatsen håller på att byggas.

Dennis Wedin säger att det inte finns någon sanning i kritiken om att processen inför bygget har gått odemokratiskt till.

– Det har varit en lång process inför att man valde platsen, där staden följt alla de regelverk som finns. Det har överklagats flera gånger och granskats i många instanser, och ändå har projektet fått klartecken och har bred politisk förankring, säger han.