I januari startade ett projekt som givit kurser i svenska och arbetsmarknadskunskap för ukrainare som flytt från kriget till Vallentuna.

Svenskundervisningen har bedrivits i samarbete med Centrumkyrkan och Kaggeholms folkhögskola. Arbetsmarknadskurserna har givits av kommunen.

Projektet visar goda resultat.

Av de 51 personer som varit inskrivna har 29 fått någon form av anställning.

–  Flera har fått fast jobb, säger Göran Westerlund, arbetsmarknadschef på socialförvaltningen i Vallentuna. De kan få subventionerade anställningsformer via arbetsförmedlingen, anställningar som skrivs på ett år. Projektet har visat så fina resultat så att ESF-rådet föreslår att använda det som ett gott exempel på EU-nivå.

Kommunen hjälper också till att lotsa till lämpliga arbetsgivare.

– Vi utgår från företagens rekryteringsbehov. Det kan bli allt från kortare och tidsbegränsade anställningar till fasta jobb. 

I vårändringsbudgeten har regeringen anslagit 100 miljoner till landets kommuner. Pengarna ska gå till SFI-undervisning för ukrainska flyktingar.

– SFI innebär att de som stannar kvar i Sverige får en svenskundervisning de kan bygga vidare på. Det vi erbjuder nu är mer en svenskakurs medan SFI möjliggör för vidare studier. Så det är positivt för dem, säger Göran Westerlund.

Det är dock oklart när SFI-undervisningen för ukrainare kan komma igång.

– Innan vi vet hur statsbidragen ska betalas ut kan vi inte svara på det, säger utbildningschef Susanna Falk. Och 100 miljoner är inte så mycket när det ska fördelas på alla kommuner i Sverige. Vi behöver också veta om regeringen tänker sig att pengarna ska portioneras ut i den befintliga SFI-undervisningen eller om det ska vara ett sidospår. 

I det senare fallet behöver nordostkommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm, som samarbetar om vuxenutbildningen, få besked för att kunna leja de lärare som behövs.

– Språket är avgörande för att få ut människor i arbete. Men det räcker inte för oss att få information om att statsbidrag är på väg, vi måste också veta när och hur.