Att en vattennära stad som Stockholm bättre borde utnyttja sina kajer – det är något som hörts från båda sidor av det politiska spektrat.

Den blågröna majoriteten tog förra året fram en ny strategi för våra kajer. Målet var att skapa mer folkliv och få till ett större utbud av mat, kultur och aktiviteter.

För Söder Mälarstrand pekades exempel på möjlig utveckling ut – fler sittplatser och bryggor, platser för kultur- och sportevenemang och att få dit klubbar och restauranger. Att det ska skakas liv i kajen är klart, men detaljerna är inte spikade.

För att få dem på plats vill staden testa en ny metod.

– Vi vill involvera stockholmarna. Det är ett sätt att jobba som vi börjat med och gärna vill utveckla, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Trafikborgarrådet Lars Strömgren vill hitta nya sätt att lyssna på medborgare.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren vill hitta nya sätt att lyssna på medborgare.

Miljöpartiet

Pins på en karta

Att kunna tycka till om planer är inget nytt, skillnaden ligger i hur synpunkterna hämtas in. Ett sätt är via en hemsida med en interaktiv karta över Söder Mälarstrand, där det utöver möjligheten att lämna generella åsikter går att markera en specifik plats för att lämna ett förslag eller en synpunkt.

Dessutom väntar workshops med verksamheter och skolor i området.

– Jag upplever Söder Mälarstrand som en oslipad diamant. Det är en plats inte många känner till eller tillbringar tid på. Det ligger bra till och det finns stor potential. Det här handlar om att skapa nya kanaler för idéer och öka möjligheten för stockholmare att tycka till.

Söder Mälarstrand – en oslipad diamant, enligt trafikborgarrådet.

Söder Mälarstrand – en oslipad diamant, enligt trafikborgarrådet.

Sacharias Källdén

Ett steg i taget

Synpunkter går även att lämna den traditionella vägen som telefonsamtal, mejl och brev. Det som samlas in ska sedan sammanställas. Det nya sättet att involvera medborgare ska också utvärderas.

– Det här är ett första steg där vi undersöker vad stockholmare i allmänhet och de som har verksamhet vid kajen efterfrågar. Nästa steg är att analysera synpunkterna och se vad som är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

När Söder Mälarstrand faktiskt ska få ny skepnad är mer oklart.

– Sannolikt blir det en successiv omvandling, där många åtgärder kan genomföras de närmaste åren, medan större förändringar kan behöva ett längre tidsperspektiv.

Dialogen pågår under hösten.