Det var i höstas som upptäckten gjordes.

15 orosanmälningar hade inte kommit fram till socialnämnden i Upplands Väsby.

Under sex dagar i början av oktober satt de fast i "fel" e-postlåda.

Anledningen var att funktionsbrevlådan for anmälan via e-tjänst inte uppdaterats med rätt adress.

– Åtgärder gjordes direkt när det upptäcktes, säger Charlotta Marklund, chef för individ- och familjeomsorgen på Upplands Väsby kommun.

Ingen ska ha kommit till skada på grund av fördröjningen.

– Vi har haft kontakt med alla berörda barn och familjer, säger Charlotta Marklund.

Åtgärderna som vidtogs var att genomföra skyddsbedömningar. Det innebär bland annat att vid behov kontaktas anmälarna samt familjerna, (barn och föräldrar). Syftet är att kolla om det finns behov av akut stöd och eventuellt skydd.

Lex Sarah-anmälan

Efter incidenten gjorde dock socialnämnden, som regelverket föreskriver, en lex Sarah-anmälan till Ivo, inspektionen för vård och omsorg.

Detta för att det funnits en påtaglig risk för "ett allvarligt missförhållande vid utrednings- och placeringsenheten barn, ungdom och relationsvåld".

Enligt Charlotta Marklund kommer ett nära samarbete mellan socialskontoret och IT-avdelningen att förhindra att det händer igen.

– När något ska digitaliseras kan vi då identifiera de tekniska riskerna och vidta åtgärder.

I januari meddelade Ivo att de avslutade ärendet utan att vidta några ytterligare åtgärder, eftersom de ansåg att kommunen fullgjort sin plikter i ärendet.