Förskolan Karusellen som är belägen i Duvbo ska evakueras på grund av brådskande renoveringar. Barnen, tillsammans med pedagogerna flyttas till Hallonbergen, till en förskolelokal som stått tom en längre tid. Renoveringen beräknas ta 4-5 månader.

Bestörta föräldrar

Ett flertal föräldrar uppger nu att de anser att beslutet är felaktigt och att de är oroade över flytten. Caroline Ravn, vars barn går på Karusellen, berättar för Mitt i att informationen om evakueringen kom hastigt.

– Vi är flera som upplever att man inte övervägt andra alternativ, och att det inte funnits något särskilt intresse att höra med oss föräldrar vad vi tänker. Vi oroar oss över hur säkert det är i området där evakueringsförskolan ligger, säger Caroline Ravn.

Oroade för säkerheten

Vidare uppger Caroline Ravn att väldigt många föräldrar verkar upprörda över beslutet. Framförallt är det säkerheten i området, avståndet till evakueringslokalen samt beslutsordningen som diskuterats. 

– Jag har pratat med flera föräldrar som överväger att byta förskola på grund av detta. Andra har uttryckt att de kommer behöva ta tjänstledigt för att få ihop sin tillvaro. För de flesta av oss är detta ingen möjlighet, säger Caroline Ravn.

Bästa alternativet

Marie Truedsson, bildningsdirektör Sundbybergs stad, säger till Mitt i att de anser sig tagit föräldrarnas oro på allvar och lyssnat på deras förslag och argument. 

– Vi tycker att det är tråkigt att de har den upplevelsen för vi har både lyssnat och bemött deras förslag med motiveringar och argument till varför de förslagen inte är möjliga.

Lokalen intakt

Vidare påpekar Marie Truedsson att förskolan i Hallonbergen är det bästa alternativet, för att inte heller behöva splittra på barngruppen och pedagoger.

– Vi tycker att det är olyckligt att vi inte kan erbjuda något i närmiljön och har förståelse för deras situation men detta är det bästa vi kan erbjuda i dagsläget. Lokalen i Hallonbergen har stått tom en tid men är helt intakt och har inte utsatts för skadegörelse eller sabotage under denna tid. Vi har haft förskola där länge tidigare och under den tiden inte haft några problem med oroligheter eller stökigheter.