Spånga-Kista församling stångas med en allt svårare ekonomi. Fler söker sig till kyrkan för akut stöd, tröst och hjälp – samtidigt har kyrkan själv svårt att gå runt ekonomiskt.

Akalla kyrka har sålts, vilket gav en vinst på 10,5 miljoner. Trots det har församlingen känt sig tvingade att gå vidare med planerna på ett nytt församlingshus vid Spånga kyrka i Tensta.

Spånga kyrka måste snart renoveras och pengar behövs. För att frigöra pengar vill församlingen riva församlingshemmet i Spånga. Något som stadsmuseet och stadsbyggnadsnämnden dock hittills sagt nej till.

Spånga kyrka måste snart renoveras och pengar behövs. För att frigöra pengar vill församlingen riva församlingshemmet i Spånga. Något som stadsmuseet och stadsbyggnadsnämnden dock hittills sagt nej till.

Stefan Källstigen

Det nuvarande Spånga församlingshus från 1959, på Värsta allé, vill man riva, och i stället bygga ett flerbostadshus med plats för en mindre församlingslokal och sedan sälja projektet.

Utredningen har kostat

Renoveringar och underhåll av det nuvarande församlingshuset uppskattas nämligen till runt 20 miljoner kronor under en tioårsperiod. Kostnaden för kyrkans byggutredningar och ansökningar vid de två platserna är hittills uppe i 5,1 miljoner kronor.

– Det här är miljoner som i princip kastas bort. Långt innan spaden ens är i marken. Det känns orealistiskt att staden ändrar sig och låter några planer gå igenom, säger Bengt Etzler (S), kyrkofullmäktigeledamot och tidigare arkitekt.

Bengt Etzler (S), till höger, driver på för att kyrkan ska sluta lägga pengar på sina bygg- och rivningsplaner.

Bengt Etzler (S), till höger, driver på för att kyrkan ska sluta lägga pengar på sina bygg- och rivningsplaner.

Stefan Källstigen

Han anser att kyrkan ska lägga ner planerna på rivning, och ifrågasätter den uppskattade renoveringsnotan på 20 miljoner.

– För det lokala kultur- och föreningslivet har huset varit en samlingspunkt i flera år. Borde inte församlingen hyra ut församlingshuset till stadsdelen i stället och få in pengar den vägen? säger Etzler.

Söker nytt planbesked

Kyrkan har ännu inte fått svar på sin ansökan om förhandsbesked för att bygga ett nytt församlingshus vid Spånga kyrka.

Församlingen vill riva församlingshemmet i Spånga från 1959.

Församlingen vill riva församlingshemmet i Spånga från 1959.

Anders Gustafsson

Jerker Alsterlund, kyrkoherde i församlingen, meddelar att de kommer söka ett nytt planbesked för att riva det gamla församlingshuset i Spånga och bygga bostäder.

– Men tidpunkten är inte bestämd än, säger han.

Parallellt med de bygg- och rivningsplaner som finns behöver 850 år gamla Spånga kyrka renoveras. Något församlingen uppskattar kommer kosta minst 20 miljoner.

– Vi har betalningsförmåga och pengar på banken för extrakostnader i dag. Men medlemsintäkterna har minskat i 23 år. Fortsätter trenden så har vi 100 betalande medlemmar om 30 år, säger Jerker Alsterlund.

Jerker Alsterlund, kyrkoherde i Spånga-Kista församling, har medgett att symbolvärdet för Spånga församlingshus är högt, men anser att det är för dyrt att behålla det.

Jerker Alsterlund, kyrkoherde i Spånga-Kista församling, har medgett att symbolvärdet för Spånga församlingshus är högt, men anser att det är för dyrt att behålla det.

Stefan Källstigen

Pengar finns i församlingen i dag, betonar han. Men inte för alla renoveringar som skulle behövas.

– Detta trots att vi har avyttrat Akalla kyrka, som även den hade stora renoveringsbehov som vi inte hade råd med, säger Alsterlund.

Församling i kris – Spånga kyrka kan tvingas stänga

Spånga-Kista församling märker att fler söker sig till kyrkan när tiderna är tuffa. Samtidigt har de själva svårt att gå runt ekonomiskt: "I värsta fall kanske vi inte finns kvar i Järva om 20 år", säger kyrkoherden.

Det rådande världsläget med krig, inflation, stigande priser och höjda räntor har drabbat många.

I Spånga-Kista församling har det märkts tydligt. Fler söker sig till kyrkan för stöd, tröst och hjälp, berättar Jerker Alsterlund, kyrkoherde i församlingen.

– Vi ser en ökning av folk som kommer till oss akut, man kommer till oss oavsett religion, säger han.

De som kommer till kyrkan gör det för att få äta, men också för att de känner sig ensamma, ledsna eller panikslagna, berättar Jerker Alsterlund.

Kyrkan erbjuder måltider där man får skänka det man kan som betalning, och finns där för de som vill prata.

– Det finns mycket utsatthet i området, och vi försöker vara en plats med värme, kärlek och omsorg. En värmestuga och ett andningshål – samtidigt som vi i första hand vill lotsa folk rätt om de kommer för att be om hjälp. Vi har diakoner som har stor kunskap om var man kan få konkret hjälp, de försöker guida människor rätt och finnas där på vägen.

Jerker Alsterlund.

Jerker Alsterlund.

Stefan Källstigen

Förlorar medlemmar

Det inte är dock inte bara medborgarna som har det allt svårare ekonomiskt. Även kyrkan går på sparlåga, och Jerker Alsterlund vittnar om en osäker framtid.

– Den rådande konjunkturen är bara en liten del av våra problem, säger han.

För drygt 20 år sedan skildes svenska kyrkan från staten. Då hade Spånga-Kista ungefär 30 000 medlemmar. I dag är mindre än hälften kvar, och kyrkan får inte alls samma slags intäkter som förr.

– Många tror att kyrkan är rik, men så är det inte. Vår enda inkomst är medlemsavgifterna, och de har halverats. I Stockholm i stort är 49 procent medlemmar, i Spånga-Kista är det bara 15 procent. Det är dock inte främst att folk går ur kyrkan, utan folk dör ur den, och få döps in just i våra områden, berättar Jerker Alsterlund.

Samtidigt har kyrkan ett stort kulturarv, som de har i uppgift bevara.

– Alla kyrkor i Sverige har fått i uppdrag att se över hur man ska ha råd att förvalta sina kulturarv framöver, på långsiktiga och hållbart sätt. Vi har 850 år gamla Spånga kyrka som snart kommer behöva renoveras, något vi beräknar kommer kosta minst 20 miljoner. Vi måste hitta en strategi.

Kan behöva stänga kyrkan

I församlingen insåg man redan för några år sedan att man inte kommer att ha råd med allt som behövs göras. 2019 beslutade de därför att sälja Akalla kyrka, vilket bringade en extra inkomst. Men ekonomin tryter fortfarande.

Mitt i har tidigare rapporterat om församlingens planer på att riva församlingshuset på Värsta Allé i Spånga, för att i stället ersätta byggnaden med ett flerbostadshus, som även skulle innehålla en mindre lokal för församlingen att fortsätta ha viss verksamhet i. Genom att sälja av bostäderna skulle man få en extra inkomstkälla.

Huset har enligt kyrkan ett renoveringsbehov, men man har inte råd att renovera det.

Spånga-Kista församling vill riva församlingshuset i Spånga.

Spånga-Kista församling vill riva församlingshuset i Spånga.

Anders Gustafsson

Planerna väckte dock starka reaktioner bland medborgare som inte ville se en rivning av byggnaden. Inte heller politikerna i stadsbyggnadsnämnden tyckte det var en bra idé, och i somras röstade ansökan om rivning ned. Kyrkan står dock på sig och planerar att göra en ny ansökan.

– Huset har ett stort symbolvärde, jag förstår att det upprör. Men problemet är egentligen det omvända, får vi inte riva och bygga nytt för att få en inkomst får vi tomställa byggnaden på grund av pengabrist. Vi kan inte heller riva en kyrka från 1100-talet för att rusta församlingshuset, vi måste prioritera, säger Jerker Alsterlund.

Vad kommer hända med Spånga kyrka om ni inte får en extra inkomstkälla?

– I England finns det många exempel på kyrkor som stängt där man tagit ut fönsterna och satt på plåt, och helt enkelt stängt ned kyrkan helt, i väntan på eventuellt bättre tider.

Om Spånga-Kista inte hittar inkomster kan det bli så för dem också, menar han.

– Det är en förutfattad mening att kommunen eller staten kommer in och tar hand om våra kulturbyggnader, det gör de inte. I värsta fall kanske vi inte finns kvar i Järva om 20 år.

I värsta fall kommer man behöva stänga ner medeltidskyrkan i Tensta, tror Jerker Alsterlund.

I värsta fall kommer man behöva stänga ner medeltidskyrkan i Tensta, tror Jerker Alsterlund.

Stefan Källstigen

Vill söka bygglov

För några veckor sedan kom en notis i tidningen: Kyrkan hade ansökt om ett förhandsbesked för att få bygga ett helt nytt församlingshus vid Spånga kyrka, och medborgare hade två veckor på sig att lämna synpunkter.

Det är dock först om kyrkan får lov att riva och bygga nytt på Värsta Allé som frågan om ett nytt församlingshus vid kyrkan kan bli aktuellt, enligt Jerker Alsterlund.

Församlingens vision, om allt går som planerat, är nämligen att göra området kring kyrkan till ett "icke-kommersiellt centrum", och centralisera mycket av sin verksamhet dit.

I dagsläget hyr man lokaler i Rinkeby, några som i så fall skulle sägas upp. Dessutom tittar man även på möjligheterna att bygga hyresbostäder en bit bort vid en fastighet som man äger, för att få ytterligare inkomster.

– Det finns ingen detaljplan för området där en byggnad skulle kunna stå, så en tjänsteman sa till oss att vi skulle prova att söka bygglov, bara för att se om det skulle kunna gå igenom. Får vi veta att vi kan bygga där så kan vi börja planera för att öppna upp miljön mer. Dock skulle utseendet och utformningen inte alls vara som det är i förslaget vi skickat in.

Allt hänger dock på om de får inkomster från annat håll.

– Vi vill göra området kring kyrkan mer öppet för alla, som ett strövområde som binder ihop stadsdelarna. Det är många från både Rinkeby och Tensta som rör sig här. Vi har ju redan flera lokaler som vi hyr ut, vi har matservering, vi har second hand – verksamheter som vi skulle kunna utveckla och tillgängliggöra ännu mer om vi kunde satsa. Vi får se hur det blir.

Spånga-Kista församling

Total folkmängd: 91 087

Medlemmar: 14 794

Medlemmar föregående år: 15 332

Medlemsförändring: -538

Aktiva utträden: 178

Avlidna medlemmar: 185

(Statistiken avser 31 december 2021 och jämför med 2020.)

Kyrkor och lokaler:

Spånga kyrka

Kista kyrka

Spånga församlingshus

Rinkeby församlingsgård

Källa: Svenska kyrkan

Hur du kan få hjälp i kyrkan

Spånga-Kista församling har en ekonomisk rådgivare som bland annat kan hjälpa till att göra en budget.

Församlingen erbjuder även stödsamtal och samtal om sorg.

Det bjuds på soppa i Kista kyrka på tisdagskvällar, och i Spånga församlingshus på onsdagskvällar.

På söndagar är det kyrkkaffe i Spånga kyrka och Kista kyrka.

Spånga-Kista församling har inte möjlighet att erbjuda stöd i form av kläder eller pengar, men Svenska kyrkan har ansökningsperioder där man kan söka om ekonomisk stöd från stiftelser och fonder.

Församlingen har även ett tätt samarbete med andra som är verksamma i området, som moskéer, polisen, biblioteket, socialarbetare, där de samverkar för att dela lägesbilden och kunna erbjuda så bra stöd som möjligt.

Källa: Svenska kyrkan, Mitt i