Det har gått en månad sedan politikerna i Tyresö presenterade Tyresösamarbetet. Med Centerpartiets tre mandat samlar de fyra partierna tillsammans 30 mandat.

Men det är bara med stöd av Vänsterpartiet som styret bildar en majoritet.

– Det är inte mycket som kan rubba styret just nu, då vi i Vänsterpartiet i 99 fall av 100 kommer att ställa oss där. Sen kan det naturligtvis dyka upp en fråga där vi kan tycka olika. Vi står fria och röstar på det som stämmer överens med vår politik, säger Inger Gemicioglu, gruppledare för Vänsterpartiet.

"Frånvarande sedan valet"

Enligt Inger Gemicioglu råder det osäkerhet bland politikerna hur Centern kommer att använda sina mandat framöver.

– Det är egentligen ingen som vet var den bollen ligger, då de två andra ledamöterna i Centerpartiet har varit frånvarande i kommunfullmäktiges sammanträden sedan valet. Uppenbarligen vill de inte kliva över på vår sida, och risken finns ju att de fortsätter som politiska vildar och röstar som de har lust under hela mandatperioden.

Två avhopp

Centerpartiet har sedan första fullmäktige efter valet haft tre ledamöter och två ersättare.

När Mitt i Tyresö försöker ta reda på hur ledamöterna Anna Steele och Ulrica Riis-Pedersen, som tidigare var gruppledare för Centerpartiet, kommer att rösta framöver får vi inget svar på flera veckor.

Det har nu inkommit två avsägelser från partiet, som hanterades under kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj.

Anna Steele (C) som innehar ett mandat i kommunfullmäktige har lämnat in en avsägelse gällande sitt uppdrag som ledamot, och Richard Norin (C) gällande uppdraget som ersättare.

Enligt gruppledare Raymond Moubé (C) har avhoppen inget med partiets nya samarbete att göra.

– När det gäller de två medlemmarna i fullmäktige så har den ena flyttat från kommunen och den andra har sagt upp sin tjänst av personliga skäl. Vi har ersättare inom partiet som kan ersätta dem. Så fort länsstyrelsen har hanterat ärendena så kommer två nya personer att väljas till deras poster, säger Raymond Moubé (C).

Ulrica Riis-Pedersen (C) har varit oanträffbar under flera veckor.

Ulrica Riis-Pedersen (C) har varit oanträffbar under flera veckor.

Pekka Pääkkö

"Står enade"

Han menar att det inte finns några osäkerheter inom partiet eller hur mandaten kommer att användas.

– Vänsterpartiet har rätt att uttrycka sig men jag tror inte att de har så mycket insyn i Centerpartiets politik. Vi är ett medlemsparti, det här är medlemmarnas beslut och följer man inte det så förlorar man sitt förtroende. Det finns ingen risk för politiska vildar från Centerpartiet, vi står enade och jobbar på enligt vår stadga, säger han.