Det har länge funnits en osäkerhet kring närakutens vara eller icke vara.

Den minskade knappast då det i regionstyrets nya budget står att hälso- och sjukvårdsnämnden ska ”utreda närakutsstrukturen i sin helhet i syfte att säkerställa en god kontinuitet och vård på rätt vårdnivå samt fortsätta arbetet med att samlokalisera närakuter och akutmottagningar i syfte att möjliggöra samordnad triagering.”

Inget svar på rak fråga

Det är ordet ”samlokalisera” som spär på pensionärsrådets oro att regionstyret planerar att lägga ner de närakuter som inte ligger i anslutning till de stora akutsjukhusen.

– Vår närakut fungerar så otroligt bra, så vi vill tala om hur viktig den är för oss, säger Agneta Björklund, vice ordförande i SPF Seniorerna Tunasol och ledamot i pensionärsrådet.

Regionrådet Amelie Tarschys Ingre (L) ställde en fråga till regionfullmäktige i förra veckan om styret kunde garantera att Sollentunas närakut kommer att finnas kvar, men något klart svar fick hon inte.

Har skickat skrivelse

Därför har Sollentuna pensionärsråd nu skickat en skrivelse till regionfullmäktige, dels för att få svar på vad ”samlokalisering” innebär för närakuten i Sollentuna, dels för att understryka vikten av att ha den kvar.

– Alla är angelägna om att vi ska ha kvar närakuten, inte minst för att de har ett så bra samarbete med geriatriken på Sollentuna sjukhus, säger Anna-Lena Johansson (L) som är ordförande i Sollentuna pensionärsråd.

"Vi är helt eniga"

I regionen har Liberalerna kämpat för att behålla och även bygga ut närakuterna, medan främst Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i stället har velat satsa mer på de vanliga vårdcentralerna för att få till en fungerande primärvård.

I Sollentuna pensionärsråd finns dock ingen politisk oenighet, förklarar Agneta Björklund.

– Vi är helt eniga. Ur ett äldreperspektiv är det väldigt värdefullt att ha närakuten här, och att man kan komma direkt därifrån till geriatriken på sjukhuset. Därför vill vi att regionstyret ska garantera att Sollentunas närakut långsiktigt ska finnas kvar, säger hon.