Cassandra Rehn, 18, Lara Mohammed, 16, och Olivia Carinci 17, står och pratar utanför Sjödalsgymnasiet. De går alla tre första året på försäljning och service som är ett av de tre yrkesförberedande program som kommer att finnas kvar på Sjödalsgymnasiet. Men de vet inte var de ska gå sitt sista gymnasieår.

– Vi tycker att det är jättedåligt. Det är så tråkigt att de splittrar alla oss på skolan. Det känns inte kul att komma till en helt ny skola sista året, och inte känna lärarna eller de andra eleverna, säger Cassandra Rehn.

– Det blir färre elever, det är inte så många som tar yrke, säger Lara Mohammed.

De måste flytta eftersom det nya kommunhuset ska flytta in i lokalerna. Dessutom ska de teoretiska utbildningarna att läggas ner. Bakgrunden är att det inte längre anses ekonomiskt möjligt för skolan att drivas som i dag.

Olivia Carinci, Lara Mohammed och Cassandra Rehn tycker att Sjödalsgymnasiet har oförtjänt dåligt rykte. De trivs på sin skola, värdesätter det centrala läget och framhåller den goda maten.

Olivia Carinci, Lara Mohammed och Cassandra Rehn tycker att Sjödalsgymnasiet har oförtjänt dåligt rykte. De trivs på sin skola, värdesätter det centrala läget och framhåller den goda maten.

Pernilla Fagerström

Lägre söktryck

Cassandra går nationellt idrottsprogram (NIU) med inriktning på styrkelyft.

– Det är bara jag och en till av oss på NIU som går ett yrkesförberedande program, de andra går teoretiska. Om vi inte ska ta in fler kommer det att dö ut. Vi har en jättebra samhörighet, så det känns tråkigt, säger hon.

Anledningen till att skolans ekonomi inte går ihop är att det varit ett lägre söktryck de senaste åren och därmed färre elever.

Både elever och lärare pratar om att skolan har ett dåligt rykte. Framför allt efter att det inträffade en skjutning i närheten av skolan för några år sedan.

– Innan vi började hörde vi en massa rykten om att det var mycket bråk, men det stämmer inte. Och skolan har ett jättebra läge nära pendeltåg, bussar och centrum, säger Lara.

"Vi tycker inte alls att det här är bra", säger Anna Wegerdal, som är lärare i svenska och matematik och skyddsombud på skolan.

"Vi tycker inte alls att det här är bra", säger Anna Wegerdal, som är lärare i svenska och matematik och skyddsombud på skolan.

Pernilla Fagerströn

Stor oro bland lärarna

Enligt underlaget minskar personalstyrkan från drygt 54 heltidslärartjänster till 24.

– Det är en stor oro just nu. Folk söker nya jobb, så är det. Det handlar om att trygga sin anställning och att få välja. Om man ändå måste flytta kanske man vill välja själv var man hamnar, säger Anna Wegerdal, som är lärare i svenska och matematik och dessutom skyddsombud på skolan.

Lärarna kan komma att erbjudas tjänster inom grundskolan.

– Vi ser med stor oro på vad som sker på Sjödalsgymnasiet. Kommunen har sagt att de ska göra allt de kan för att inte säga upp lärare, och det kommer vi som facklig organisation noggrant att bevaka. Men det finns en stor oro bland våra medlemmar, säger Pablo Mendoza, ordförande för Sveriges Lärare i Huddinge.

Tänker sig gymnasiekoncern

Tomas Selin (C), ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, säger att han förstår oron, men påtalar att det är brist på behöriga lärare.

– För elevernas del tror jag att det kommer att stärka kvaliteten på deras utbildning. Vi vill inte att pengar som borde gå till utbildning går till tomma lokaler, men det är det läget som vi har varit i, säger han.

Men kommer det att gå att få ekonomi i en sådan liten skola med bara tre program?

– Vi vill jobba mycket mer som en gemensam gymnasiekoncern med mer samarbete och mer samutnyttjande för att kunna erbjuda bredd och klara förändringar i attraktivitet. Sjödalsgymnasiet har tidigare burit andra skolors underskott. Men vi har inte landat exakt i hur det kommer att se ut. Det kan bli så att de samverkar mer med de andra gymnasieskolorna. Det vi har beslutat är att det ska gå att söka till yrkesprogrammen på Sjödals hösten 2023.

Hade den här situationen kunnat förebyggas?

– Skolan har verkligen ett oförtjänt dåligt rykte och det finns ett stort engagemang hos lärare och skolledning. Jag tror att en sådan händelse som skjutningen för några år sedan påverkar känslan av trygghet. Om man ska klara av en sådan händelse måste det finnas en stark uppbackning på alla sätt och jag kan inte svära på att skolan haft de resurserna för att göra det. Gymnasieskolan är den del av skolan som har fått minst uppräkning de senaste tio åren.