Sommaren är äntligen här. Härlig – men också farlig.

Ett getingstick klarar de flesta även om det gör ont. Värre är det med alla olyckor.

– Vi ser en ökning av olyckor relaterade till vissa aktiviteter, som cykelolyckor, mc-olyckor, elsparkcykelolyckor. Elsparkcykelolyckor verkar oftare än andra vara kopplade till intag av alkohol, säger Sara Kärrsten, läkarchef på Södersjukhusets akutmottagning.

Tillsynen av äldre kan bli sämre under sommaren, vilket gör att de försämras i sin sjukdom eller blir intorkade, och kommer in akut, förklarar Sara Kärrsten, akutläkare på Sös.

Tillsynen av äldre kan bli sämre under sommaren, vilket gör att de försämras i sin sjukdom eller blir intorkade, och kommer in akut, förklarar Sara Kärrsten, akutläkare på Sös.

Ingrid Johansson

Även olyckor på båt ökar, samt ute i skärgården. På barnakuten är det framför allt olyckor på studsmattor som ökar, berättar hon.

– Vi ser också skador orsakade av hemmafixande. Man ramlar från stegar och tak och skadar sig på trädgårdsmaskiner. Klipp inte gräset i sandaler! Det är några som blir av med tår varje sommar.

Vätskebrist

Men det är också en annan kategori patienter som blir fler om somrarna: de äldre.

– De kommer in med sjukdomar relaterat till bristande tillsyn eller omvårdnad. Och varma somrar är det många som blir intorkade, säger Sara Kärrsten.

Äldre känner sig inte alltid törstiga och glömmer att dricka. Och de som är hjärt- eller njursjuka är mer känsliga. Många äldre tar läkemedel, till exempel vätskedrivande, som förvärrar situationen.

– Oftast handlar det inte om nya sjukdomar, utan om en försämring av deras tillstånd. Och en del äldre, som kanske är dementa, säger inte till när de blir sämre.

Observera förändringar

Enligt Sara Kärrsten är det viktigt att var observant på äldre över tid. Under sommaren kan det vara ny personal i hemtjänst och hemsjukvård, och anhöriga som brukar titta till reser bort och då uppmärksammas inte försämringarna.

– För dem som är sköra behövs det ganska lite för att det ska tippa över, säger Sara Kärrsten.

Lång väntan

Samtidigt brukar det det vara tuffa tider på akutmottagningarna under sommaren, med långa väntetider, eftersom även sjukhuspersonalen ska ha semester.

– Vi har anställt en del extra personal och har inga uppsägningar, och jag tycker att vi har bra kompetens på plats, säger hon.

Hon uppmanar dock att ringa 1177 för rådgivning om man råkat ut för något. Kanske är det vårdcentralen eller närakuten som kan ge vård bäst och snabbast.