Under de senaste veckorna har lappar med uppmaningar om att bojkotta en specifik restaurang i Kista suttit uppe på olika platser i Järvaområdet, då den påstås ha mycket dåliga arbetsförhållanden.

Som avsändare står Husby Arbetarcentrum – en facklig organisation som jobbar speciellt för Järvabornas rättigheter på arbetsmarknaden.

– De har inte behandlat sina anställda enligt lag, och har vägrat ha en dialog med oss när vi påtalat det. Att uppmana till bojkott är en extremåtgärd, men det är tyvärr sådana medel som vi ibland tvingas ta till för att arbetsgivare som agerat fel faktiskt ska lyssna och vidta adekvata åtgärder, har vi märkt, säger Jonis Ali, ordförande i organisationen.

Stort behov

I samband med att Socialt Center i Husby, som finns till för att lösa olika slags lokala problem, bildades 2019 märkte engagerade snabbt att det även fanns ett stort behov av facklig hjälp, berättar Jonis Ali. Lite längre fram bildades därför den egna falangen Husby Arbetarcentrum, som fokuserar på just det.

Man har sedan dess arbetat med många fall där Järvabor blivit felaktigt behandlade av sina arbetsgivare.

– Tyvärr behandlas många Järvabor illa. Jag vet inte hur det ser ut i andra liknande förorter, men jag kan tänka mig att det är samma där. Många har jobb inom branscher där villkoren är osäkra, samtidigt som vi ser att många utnyttjas eftersom de kanske inte alltid kan språket så bra och i vissa fall inte heller har koll på sina rättigheter. Det kan handla om att folk inte får sin lön, att de inte får rätt lön, att de inte får ordentliga kontrakt eller att de sägs upp helt utan rimliga skäl, säger han.

"Rättvisa och solidaritet"

I dag har Husby Arbetarcentrum flera engagerade personer med olika bakgrunder och yrken, som arbetar ideellt med organisationen.

Som arbetstagare och Järvabo kan man vända sig till dem med i princip vilket fackligt problem som helst, oavsett vilken bransch man verkar inom. Man behöver inte vara medlem, utan kan bli det i samband med att man får sin hjälp.

– Vi vill skapa rättvisa och solidaritet. Vi vill se till att alla behandlas lika och med respekt på arbetsmarknaden, oavsett ursprung eller yrke. Det vi märkt är att arbetsgivare i flera fall har haft inställningen att "de här personerna har ändå inte koll på sina rättigheter, dem kan vi utnyttja", och det måste vi kämpa för att ändra på. Ofta brukar det faktiskt räcka med att vi har en dialog med chefen på arbetsplatsen för att de ska pudla, många vet redan från början att de gjort fel men tror att de ska komma undan med det.