De boende som kommer att bli grannar med det planerade demensboendet har velat få till ett möte med lokalpolitikerna i Håbo. Och det verkar de nu få.

– Självklart vill vi ha ett möte. Det är viktigt att lyssna in vad de kringboende har att säga, säger kommun­styrelsens ordförande Helene Zeland Bodin (C) och till­lägger:

– Vi måste få klarhet i vad det här handlar om.

Boende kritiska till planerade bygget

Investeringsmedlen för det nya demensboendet intill Åsleden godkändes i kommunstyrelsen redan förra året. Men det är först nu Helen Zeland Bodin nåtts av kritiken, menar hon.

– Vad jag vet har jag inte hört något negativt om det här, fram till för två veckor sedan. Och det är lite svårt att veta hur jag ska hantera det här, för just nu är många på semester.

Enligt Helene Zeland Bodin vill hon att dialogmötet med det tänkta boendets grannar ska hållas så snart som möjligt. Redan i augusti.

Oppositionsrådet Agneta Hägglund (S) håller med.

– Jag tycker definitivt att vi behöver ha ett dialogmöte tillsammans med de boende, säger hon.

KS först efter valet

Nästa kommunstyrelsesammanträde är inplanerat först efter valet, den 12 september.

– Vi har inget kommunfullmäktige innan dess heller. Så vi har faktiskt augusti på oss att ta hand om det här ärendet på ett ordentligt sätt, säger Helene Zeland Bodin.

Så den här frågan ska lyftas i kommunstyrelsen?

– Jag vet inte om vi kommer så långt. Vi måste börja med att lyssna in. Dels få in fakta från förvaltningen, vad som egentligen har hänt. Och dels lyssna in vad de boende har att säga, säger Helene Zeland Bodin och tillägger:

– Sedan måste vi politiker sätta oss ned och ha ett icke beslutande möte tänker jag. Hur vi ser på det här. Och först efter det i sådana fall, om vi vill göra någon förändring, så måste vi ha en tjänsteskrivelse som går upp i kommunstyrelsen.