Det var många känslor under mötet i Sverigefinska skolan förra torsdagen.

– Jag har full förståelse och respekt för det, säger Johan Brantmark.

Han är regionens chef för Nya tunnelbanan och under mötet fick han tydligt veta att många är rädda för att Rålambshovsparkens miljö ska skadas.

– Vi rör oss i närheten av det som människor håller kärt – hemmet och närmiljön.

Grannar går ihop

På Kungsholmen handlar frågan om varifrån arbetstunnlarna till den nya stationen på Fridshemplan ska börja sprängas och borras. Antingen blir det i Rålambshovsparkens utkant eller från Lindhagensplans rondell där en mack står.

PeO Sjöstedt, ordförande i en bostadsrättsförening på Norr Mälarstrand, berättar att föreningen planerar att gå samman med 13-14 andra brf:er i området i ett gemensamt samrådsutlåtande.

– Jag tror att alla som bor i området delar samma oro, säger han.

PeO Sjöstedt och Johan von Seth var två oroliga grannar på mötet. Johan skulle få tunnelmynningen precis utanför vardagsrumsfönstret. "Det känns kolsvart. Det blir mörker och konstanta bullerstörningar".

PeO Sjöstedt och Johan von Seth var två oroliga grannar på mötet. Johan skulle få tunnelmynningen precis utanför vardagsrumsfönstret. "Det känns kolsvart. Det blir mörker och konstanta bullerstörningar".

Olle Anrell

Tidigt att döma

En stor snackis var den genomgång gruppen Rädda Rålis har gjort av samrådsmaterialet. Gruppen ifrågasätter varför det sammanfattande PM:et utesluter fakta från de större utredningarna som gjorts.

Bland annat att det inte nämns i sammanfattningen att de stödkonstruktioner som krävs vid Rålis kan ta 6-12 månader längre tid att bygga än om berget ligger ytligt. Gruppen anser även att påverkan på parken tonas ner. Till exempel genom att de många träden i slänten inte nämns.

De saknar också information om hur de hundratals boende vid Norr Mälarstrand påverkas av bygget.

Emmy Tollin och Måns Tham från Rädda Rålis kritiserade regionens sammanfattande PM som de menar förskönar Rålis som alternativ. "Politiker och beslutsfattare får inte möjlighet att fatta ett ordentligt grundat beslut när en massa risker undanhålls", säger Måns Tham.

Emmy Tollin och Måns Tham från Rädda Rålis kritiserade regionens sammanfattande PM som de menar förskönar Rålis som alternativ. "Politiker och beslutsfattare får inte möjlighet att fatta ett ordentligt grundat beslut när en massa risker undanhålls", säger Måns Tham.

Olle Anrell

Johan Brantmark har tagit del av kritiken.

– Men vi är mitt i en samrådsprocess och man ska läsa hela materialet med miljökonsekvensbeskrivningen och PM:et som är ett försök till en sammanfattning.

– Och jag vill vara tydlig med att vi inte har tagit ställning och att vi inte förordar något alternativ. Nästa gång vi har samråd har vi tagit ställning och då kan man ställa oss till svars, men det är för tidigt att döma oss nu.

Så ni har inte tagit bort delar i PM:et som är dåliga för ena alternativet?

– Inte på något sätt med avsikt.

Vad kostar respektive förslag?

– Det har vi inte redovisat, även om de just nu är rimligt balanserade. Kostnaderna beror även till stor del på synpunkterna som kommer in, för när man driver en tunnel i tätortsmiljö blir det mycket restriktioner.

Johan Brantmark, chef för Nya tunnelbanan.

Johan Brantmark, chef för Nya tunnelbanan.

Olle Anrell

Missnöje med upplägget

Flera på mötet var missnöjda över att regionen inte hade en öppen frågestund där de presenterade förslagen och sedan tog emot frågor på scenen. Enligt arrangören handlade det om att besökarna inte skulle behöva passa en tid, utan att mötet skulle vara öppet hela kvällen.

– Sedan är det viktigt att man gör sin röst hörd, helst skriftligt. Det vi får in under samrådet behöver vi enligt lagstiftning ta hänsyn till, säger Johan Brantmark.