Göteborg

Överallt i landet grenar sig ledningar begravna under marken, här forsar såväl kommunalt vatten som fjärrvärmevatten. Men enligt Svenskt Vatten läcker omkring 17% av vattnet ut ur ledningarna. Dessa läckor är minst sagt svåra att få en precis plats på – vilket kan innebära att man måste sätta grävskopan i marken mer än nödvändigt.

För att lokalisera en läcka kan man använda sig av flera olika metoder så som marklyssning eller ventillyssning, men Susanne Kihl har lanserat en ytterligare teknik som utmärker sig på marknaden.

Dagens övning är att lokalisera dricksvattnet som hällts ut på den i övrigt regnbeklädda gångvägen - inga problem för Bruno.

Dagens övning är att lokalisera dricksvattnet som hällts ut på den i övrigt regnbeklädda gångvägen - inga problem för Bruno.

Markus Andersson

– Det hela började med att jag läste i tidningarna om problemen med vattenläckor i ledningarna och tänkte att det måste finnas en smart lösning på det här, berättar hon när vi träffas.

Sedan tidigare har hon erfarenhet av diverse typer av sökhundar, och Cocker Spanieln som tålmodigt väntar i bilen har tidigare jobbat som lushund. Men sedan 2021 har han och matte Susanne sadlat om och i dag är Brunos specialitet att lokalisera vattenläckor under mark, med hjälp av en skicklig nos.

Med bakgrund som sökhund tog det inte mer än några månader att få honom att istället markera på den doftbild som uppstår när det processade dricksvattnet tagit sig ur ledningar.

Bruno, Susanne och Oopzie tycker att jobbet är roligt, och det är det viktigaste menar Susanne. "Den ska ju klara av att jobba ganska många timmar och då är det viktigt att de tycker det är roligt, så hunden måste ha en hög sökmoral".

Bruno, Susanne och Oopzie tycker att jobbet är roligt, och det är det viktigaste menar Susanne. "Den ska ju klara av att jobba ganska många timmar och då är det viktigt att de tycker det är roligt, så hunden måste ha en hög sökmoral".

Markus Andersson

Utbildar de skarpa nosarna

– Jag lär alltså hundarna att söka genom en urvalsövning kan man säga. Alltså att man till exempel har en burkbana där hunden för göra aktiva val – indikerar att här luktar det annorlunda. Jag ser på hunden att den markerar på den annorlunda doften och då belönar jag det.

Likadant har hon lärt upp treåriga Oopzie, men istället för att jobba med vattenledningar har hon specialiserats på fjärrvärmeläckor.

– Jag fick frågan från Norrtälje energi om hunden kunde hitta en fjärrvärmeläcka. Eftersom det är helt olika doftbilder sa jag nej, men att jag hade en hund jag kunde prova det med. Så han skickade ner 5l fjärrvatten och så började jag med den hunden, sedan har Oopzie tagit över fjärrvärmesöken.

Markus Andersson

Säkra kvaliteten

Oopzie visar matten att hon känner doftbilden som fjärrvärmevatten ger. Blickstilla står hon i väntan på att få beröm för ett väl utfört arbete.

Oopzie visar matten att hon känner doftbilden som fjärrvärmevatten ger. Blickstilla står hon i väntan på att få beröm för ett väl utfört arbete.

Markus Andersson

Susanne själv är också examinerad läcksökare och rörnätsutredare, och tillsammans med Bruno och schäfern Oopzie jobbar Susanne i dag med diverse läcksök åt såväl kommuner och energibolag som fastighetsägare och samfälligheter. Men än har hon varit försiktig med att sprida kunskapen vidare, först vill hon kvalitetssäkra arbetet.

– Under 80/90-talet så var det väldigt poppis att utbilda mögelhundar - men idag finns de knappt kvar. Det var för många som bara kunde jobba med hunden, jag menar att man måste förstå helheten. Därför har jag utbildat mig inom ämnet för att förstå hur svårt det faktiskt är, hur mycket ledningar som finns och för att kunna hantera fackspråk.

Fram till sommaren har Susanne gjort en sammanställning på Brunos sökningar och kunde, i de fall hon fått återkoppling från företag eller kommun, summera en lyckad framfart.

– Fram till i sommar på Bruno hade vi gjort 117 sök och fått återkoppling på 47 uppdrag. Av dem har 40 legat mellan 0-2 meter, så det är en bra träffsäkerhet, berättar Susanne.

– Jag kan ju inte garantera att hunden markerar där läckan är, men det kan ju hjälpa till att ringa in ett område. Det är inget facit utan ett hjälpmedel – precis som alla andra metoder.