Den nya utformningen av Östermalmstorg har varit en riktig följetong de senaste åren. Och än är sista ordet inte sagt – på kommunfullmäktige i veckan fick oppositionen igenom en så kallad minoritetsåterremiss.

– Vi vill ha ett mer levande torg med grönska, torghandel och restaurangverksamhet. Det här förslaget är inte tillräckligt bra, säger oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M).

Moderaterna menar att det fortfarande är otydligt vilka verksamheter som kommer att få plats.

– Jag läser mellan raderna att man vill ha en mindre kafébyggnad, och att allt utöver det kan kräva en planändring.

Andrea Hedin (M), oppositionsborgarråd och tidigare ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd, menar att staden inte tagit tillräcklig hänsyn till medborgardialogen eller den dåvarande stadsdelsnämndens yttrande.

– Östermalmsborna vill ha ett trevligt torg där man kan dricka ett glas chablis och äta en räksmörgås, de vill ha tillgång till fria sittplatser och mycket grönska. Nu ser det ut att bli mindre grönt än innan, säger hon.

Vill slippa vändplanen

Liberalen Björn Ljung är kritisk till den vändplan från Nybrogtan som är inritad i förslaget.

– Man skulle kunna ha en smal enkelriktad fil för distributionstrafik från Nybrogatan via Humlegårdsgatan till Majorsgatan.

Han menar också att de exempel på sittbänkar som finns med i förslaget inte passar in i den historiska miljön.

– De skulle vara perfekt vid Nya Slussen, men här passar det bättre med klassiska bänkar i trä och smidesjärn.

Mycket av debatten om framtidens Östermalmstorg har handlat om just detta: Om vad som är mest historiskt korrekt, och om klassiskt kontra modernt.

Och Dennis Wedin menar att det befintliga förslaget är just alltför modernt.

Förslaget utformades till stor del under den förra mandatperioden, är det här kritik mot ert eget arbete?

– Vi lade verkligen ner mycket tid och kraft på medborgardialogen och hade lagt grund för de här förbättringarna, men det har tappats bort.

Lars Strömgren, Miljöpartiet Stockholms stad.

Lars Strömgren, Miljöpartiet Stockholms stad.

Klara B Orreteg

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) kallar oppositionens initiativ till en återremiss för ”oseriöst”.

– Östermalmstorg har varit en byggarbetsplats länge nog och det här försenar den nya gestaltningen ytterligare. Jag tolkar det som ett politiskt spel, för de saker som de efterfrågar finns redan med i förslaget.

Angående vändplanen menar Lars Strömgren att den är ett nödvändigt ont, och att det vore ännu sämre att leda trafiken via Humlegårdsgatan. Och att det inte finns plats för en grill där den gamla har stått kan kompenseras på andra sätt.

– Numera är det tillåtet för torghandlare att servera mat, och så kommer det att finnas plats för restaurangverksamhet i det nordöstra hörnet.

Kommer det att finnas chablis och räksmörgås?

– Jag håller med om att det vore trevligt, men vad den framtida restauratören har på sin meny är inget vi kan styra politiskt