– Tomten är förstörd. Det ser för jäkligt ut.

Reza Dehghan ser bedrövad ut där vi träffas utanför hans stora trevåningsvilla i Bromsten. Hans tujahäck är anmärkningsvårt stor och döljer hela huset.

Huset ägdes av kristen sekt

Tomtens tidigare ägare tillhörde en kristen sekt som i dag avvecklat sin församling i Stockholm. Reza Dehgan köpte fastigheten från ägarna 2014.

– Tujahäcken har varit hög så länge folk i kvarteren minns. Den är runt 10 meter i dag, säger Reza.

I veckan tvingades han dock göra två stora hål i sin ögonsten.

Reza har tvingats klippa två stora hål i den välkända häcken i Bromsten.

Reza har tvingats klippa två stora hål i den välkända häcken i Bromsten.

Filip Magnusson

Överklagan hjälpte inte

Anledningen är att det finns vägkorsningar på båda sidor om Rezas tomt. Staden har sedan 2020 ansett att häcken blivit till trafikfaror. Rezas överklagande till mark- och miljööverdomstolen hjälpte inte.

3,5 år lång tvist

– Hade någon trafikincident skett hade jag haft full förståelse för besluten. Men inget har hänt. Jag anser inte att staden och domstolen bevisat hur häcken är en trafikfara i dag.

Häcken har varit välkänd i Bromsten och den syns på långt håll på Duvbovägen.

Häcken har varit välkänd i Bromsten och den syns på långt håll på Duvbovägen.

Filip Magnusson

Vi får backa bandet till juni 2020.

Då kommer två klagomål på häcken in till trafikkontoret, inom loppet av några dagar.

Var nära krocka

Ett är argsint formulerat och kommer från en man som själv jobbar på trafikkontoret. Han har precis varit nära att krocka med en cyklist på Duvbovägen. Han hävdar att han sedan 2014 flera gånger anmält bristfällig sikt i en av korsningarna intill huset.

– De här synpunkterna hade aldrig kommit till mig personligen tidigare. Och vi har snyggat till häcken under de senaste åren, säger Reza.

Enligt Reza och hans ombud har häcken i oklar höjd funnits på platsen sedan 1940-talet.

Enligt Reza och hans ombud har häcken i oklar höjd funnits på platsen sedan 1940-talet.

Filip Magnusson

Samma månad bedömer trafikkontoret att häcken skymmer sikten. Den 11 februari 2021 drar stadsbyggnadskontoret samma slutsats.

Ifrågasätter stadens bedömning

Och 2022 beslutar staden att två stora hål måste göras i den ståtliga häcken. Trafiken i området har ökat i takt med att Rezas tujahäck växt, menar bygglovsavdelningens tillsynshandläggare Susan Nikolausson.

– Vi bedömer att sikten vid utfarterna från Skogshällsbacken och Toftvägen ut mot Duvbovägen kraftigt begränsas av häcken. Risken för trafikolyckor är påtaglig, säger hon.

Stadens har gett olika besked

Fallet är inte okompIicerat.

Plan- och bygglagen ställer krav på att en tomt sköts om så att risken för olycksfall begränsas. Men i ett mejl, som Mitt i tagit del av, skrev en av trafikkontorets handläggare 2012 till tomtens förra ägare att siktreglerna för häckar bara är en stark rekommendation av trafiksäkerhetsmässiga skäl: "Men det är ingen lag. Staden kan inte tvinga dig att klippa häckarna", står det i mejlet till de dåvarande ägarna.

Reza Dehghan har fått helt andra besked än förra ägarna.

Oense i fallet

– Människor har i flera år klagat på häcken, säger tillsynshandläggaren Susan Nikolausson.

Något som Reza Dehghan ifrågasätter.

– Jag förstår inte hur man kommit fram till trafikfaran? Folk kör försiktigt och har gott och väl sikt, menar jag. Häcken har trimmats de senaste åren. Den är en del av fastighetens karaktär.

Rezas granne Åke Bergqvist har bott i området i 30 år. Han har aldrig hört att trafikanter klagat på häcken, säger han. "Det skär i hjärtat att se hålen, det ser inte klokt ut."

Rezas granne Åke Bergqvist har bott i området i 30 år. Han har aldrig hört att trafikanter klagat på häcken, säger han. "Det skär i hjärtat att se hålen, det ser inte klokt ut."

Filip Magnusson

Har tidigare krävt staden på ersättning

Reza har låtit två av varandra oberoende fastighetsmäklare värdera tomten efter häckklippningen.

– Vår bedömning är att fastighetens värde minskat med en halv miljon kronor, säger han.

Reza har tidigare i ärendet krävt 625 000 kronor i skadeersättning från kommunen samt ersättning för bortforslandet av häcken. Han har ansett att föreläggandet inskränker hans äganderätt. Kravet är dock inte aktuellt längre, menar Reza.

– Men vi föreslog trafikspeglar på gatan i samband med föreläggandet. Men fick aldrig gehör.

Anser att han ensam får ta smällen

Myndigheterna har kört sitt spår hela vägen, menar Reza.

– Hade jag vetat att jag måste kapa häcken hade jag aldrig köpt huset. Mitt insynsskydd och bullerskydd är borta. Inbrottsrisken ökar.

Han aner att han blivit orättvist behandlad.

– Man har meddelat vitt skilda besked till förra ägaren och till mig. Och jag blir den som får ta smällen.

Enligt Reza har häcken även fungerat som insynsskydd, vindskydd och bullerskydd. Dessutom anser han att den motverkat inbrott.

Enligt Reza har häcken även fungerat som insynsskydd, vindskydd och bullerskydd. Dessutom anser han att den motverkat inbrott.

Filip Magnusson