I området kring SAS-kontoret i Frösundavik planeras just nu för Solnas nästa stora projekt.

Ett kontorsbygge föreslås i sex sammansatta hus, mellan tre och sex våningar höga.

Husen går i brunt och får inslag som gräs på taket, solceller och glasfasader.

Men att bygga på på platsen, som till stor del är parkeringsyta, är inte helt oproblematiskt – området ligger i Kungliga Nationalstadsparken som är skyddat i miljöbalken. Det betyder att natur- och kulturvärden inte får förstöras.

Bullerskydd mot E4:an

Ändå ser Solna stad positivt på planerna. Det grönblåa styret gav förra året tummen upp åt fastighetsutvecklaren Mengus.

Kontoren, menar man, utgör ett bullerskydd mot E4:an som i sin tur förbättrar miljön i parken. Dessutom planeras gång- och cykelstråk ned mot Brunnsviken, ett nytt strandbad, tennisbana och utegym – helt i linje med stadens visioner.

Kritik från flera håll

Förslaget för Frösundavik har just gått ut på samråd.

Redan nu är kritiken massiv.

– Vi är förvånade och bestörta över att Solna lägger fram en plan på 25 000 kvadratmeter kontor i Nationalstadsparken. Vårt behov av grönområden blir bara större och större när staden växer. Då är det här ett steg i helt fel riktning, säger Linda Bell, ordförande för Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg.

Bygget planeras i stor del på en p-plats, den har väl inget naturvärde?

– Nej, den delen av bygget som planeras på parkeringsyta tillför inget värde till parken. Men vi vill att man restaurerar och låter naturen komma fram på de hårdgjorda ytorna, inte att man bygger på dem. Det finns fantastisk potential att utveckla området och parken rekreations- och naturvärden.

Linda Bell poängterar att även naturmark tas i anspråk när kontoret ska uppföras.

– Dessutom står det träd runt p-platsen som kommer att behöva fällas, det kan finnas fler naturvärden där, menar Linda Bell.

Oppositionen vill stoppa förslaget

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att planerna vid Frösundavik avbryts omedelbart. Förutom att partierna är emot att bygga i Nationalstadsparken lyfts frågan om Solna verkligen behöver fler kontor.

"Redan idag är Solna Sveriges enda kommun med fler arbetsplatser än invånare", skriver Vänsterpartiet i ett yttrande.

Linda Bell tror att Frösundavik blir en stor och viktig fråga för Solna.

– Jag tror att det här engagerar väldigt många, både Solnabor och Stockholmare som besöker parken och ser det som en del av Hagaparken. Även internationellt är parken välkänd. Politikerna sätter mycket på spel när de utmanar skyddet av den, säger hon.