Stadens planer på att bygga 200 bostäder i Herrängsskogen mötte stort motstånd i Älvsjö. Den lokala opinionen mot planerna var så stark att Johan Nilsson (M), dåvarande ordförande i exploateringsnämnden, bytte fot i frågan hösten 2022.

Bara veckor före valet fick han med sig de andra koalitionspartierna om ett stopp för byggplanerna.

– Jag förklarade för förvaltningshefen vid exploateringskontoret att det inte fanns något politiskt stöd för att gå vidare med dem, säger han.

Johan Nilsson (M), ledamot i kommunfullmäktige och i stadsbyggnadsnämnden.

Johan Nilsson (M), ledamot i kommunfullmäktige och i stadsbyggnadsnämnden.

Björn Dalin

Strax därefter vann det rödgröna styret valet i Stockholms stad och det blev aldrig tid för att dra tillbaka de markanvisningar som två byggbolag fått i Herrängsskogen. I somras löpte de ut, men nu har exploateringskontoret förlängt dem i ytterligare två år.

– Vi har som rutin att förlänga efter två år. Det gör vi på delegation (alltså utan politiskt beslut, reds anm), säger Eleonor Eklind Forslin, avdelningschef vid projektutveckling i söderort.

Inget byggprojekt

Det innebär inte att ett byggprojekt har startat. För att det ska ske måste exploateringsnämnden beställa en detaljplaneläggning av stadsbyggnadsnämnden. Att en sådan kommer är dock troligt, menar Johan Nilsson.

– Att kontoret väljer att förlänga den här markanvisningen trots att ärendet var så infekterat och ifrågasatt visar att det nya styret har för avsikt att bygga, menar han.

Detta tillbakavisas dock av Socialdemokraterna, som väljer att kommentera via pressavdelningen. "Det finns inget nytt politiskt beslut i sakfrågan. Hade det funnits hade vi kommenterat det men S har inte tagit ställning till om det ska byggas eller inte", meddelas därifrån.

MP och V var emot

Före valet i september 2022 var Socialdemokraterna det enda parti som inte gick ut och motsatte sig byggen i Herrängsskogen. Nu styr S staden ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som alltså deklarerade ett motstånd mot planerna före valet.

– Det här innebär att planen fortsätter att leva. Det hade den inte gjort om vi hade fortsatt att styra, säger Dennis Wedin (M), vice ordförande i exploateringsnämnden.

Dennis Wedin (M), oppositionsborgarråd och vice ordförande i exploateringsnämnden.

Dennis Wedin (M), oppositionsborgarråd och vice ordförande i exploateringsnämnden.

Moderaterna Stockholm