Det var när april övergick i maj förra året som en anställd inom äldreomsorgen i Botkyrka ertappades med att tvinga en vårdtagare att fasta som en form av "healing". Hen ska under den här perioden heller inte ha fått ta några av sina föreskrivna mediciner.

Nu, först ett halvår senare, har händelsen anmälts till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Påtvingades trosuppfattning

I anmälan, som upprättats av Botkyrka kommun, går det också att läsa att samma person vid ett tidigare tillfälle och direkt i samband med "healingen" påtvingat vårdtagaren sin personliga trosuppfattning.

"Brukarens extra utsatta situation utifrån sitt funktionstillstånd med begränsad rörlighet och svårighet att uttrycka sig samt att denne inte kan ringa utan hjälp av omsorgspersonal bidrar också till bedömningen att det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande", står det i anmälan.

Sparkas

Efter händelsen har vårdpersonalen fått avsluta sina tjänst med omedelbar verkan efter att ha varit anställt inom kommunen under 22 års tid.