En långvarig renovering står för Granängsringens dörr. Tyresö Bostäder jobbar just nu på ett förslag för hur omfattande renoveringarna ska bli. Men än så länge är inga tider eller planer satta i sten.

– Det finns åtgärder som vi måste genomföra för att upprätthålla byggnadernas funktion, som exempelvis byta avloppsstammar. Sedan finns det andra saker vi vill göra för att höja boendekvaliteten och minska energiförbrukningen, säger Kent Lundén, vd för Tyresö Bostäder.

Kommer pågå i många år

Husen i Granängsringen är byggda 1968 och 1969. Kent Lundén berättar att de har sett problem med vattenskador i byggnaderna, vilket är ett tecken på att det är hög tid att byta ut rören.

Tyresö Bostäder

Men utredningsprocessen är lång innan själva byggnationen kan dra i gång och därför är det svårt att sätta ett startdatum.

– Husen har nått en ålder där de tekniska systemen, som avlopp-, vatten- och värmestammar är utslitna. Det finns ett beslut om att vi ska utreda hur stort renoveringsbehovet är och prissätta det. Det vi vet är att renoveringen av Granängsringen kommer att pågå i många år när det väl drar i gång.