– Det har varit att man stulit båtmotorer, navigationsutrustning eller drev. Där har vi sett en trend de senaste veckorna, säger Alexander Antonian, kommunpolis i Danderyd.

Polisen har jämfört siffror kring båtrelaterade stölder under samma period, januari till september, åren 2020–2023. I år har de sett en ökning i samtliga kategorier, stöld av båtmotor, stöld från båt och stöld av båt (se faktaruta).

Antonian menar att de har sett en ökning i hela polisområdet.

– Ja, Vaxholm, Täby, Österåker. Det är ungefär samma lägesbild. Detsamma gäller Norrtälje, men där har det kanske varit något fler.

Mest utsatta har klubbarna varit i Djursholm, berättar han.

– Men det är också utspritt. Till exempel i Nora Strand, Stocksund.

Vad gör ni från polisens sida?

– Operativt försöker vi patrullera nattetid på olika båtklubbar samt genomföra trafikkontroller på strategiska platser. I förebyggande syfte så informerar vi via våra vanliga kanaler, sociala medier, och har möten på båtklubbarna.

Han rekommenderar båtägare att göra det svårare för tjuvarna.

– Det är den bästa åtgärden. Plocka bort stöldbegärligt gods från båten.

Har ni lyckats gripa någon?

– Tyvärr inte, inte den senaste månaden när det gäller båtrelaterade stölder.