Mitt i har rapporterat om den på senaste tiden problemtyngda gymnasiet Thoren business school.

Skolinspektionen beslutade att stänga skolan i juli på grund av "omfattande brister" i bland annat undervisningstid och betygssättning.

Skolan begärde att få fortsätta sin verksamhet i väntan på en domstolsprövning av det återkallade tillståndet, men det avslogs av kammarrätten.

Av de cirka 400 eleverna som berörs bor nio i Solna.

– Vi följer nu upp att samtliga elever har fått plats men kan i nuläget inte säga vilka skolor som alla har kommit in på, uppger skolnämndens ordförande Eva Eriksson (S).

Om, när och hur skolan kan återöppna är oklart.

Mitt i har sökt Thorengruppen som hänvisar till sin hemsida där de skriver att man "fortsätter arbetet med att rätta till påtalade brister".

Mångårigt kontrakt

Skolan har hållit till i lokaler i Tomteboda.

Mitt i har varit i kontakt med hyresvärden Newsec som inte kan svara på vad skollokalerna nu kan komma att användas till.

Thorengruppen har ett "långt kontrakt med många år kvar" i Tomteboda, och har utöver det tvångsstängda affärsgymnasiet även annan skolverksamhet i lokalerna.