I regeringens ambition att få allt fler att lämna landet frivilligt var inrättandet av återvändandecenter ett verktyg. På centren kan de som exempelvis fått avslag på asylärenden bo i väntan på återresa till hemländerna.

Centren har placerats nära en internationell flygplats och Sigtuna är en av de utvalda kommunerna. Sedan den 11 december tar anläggningen emot boende från upptagningsområdet Flen och norrut.

– Har du utvisning i en dom är det polisen som hanterar ärendet. Det här är bara för självmant återvändande, säger Lena Mineur, enhetschef.

Totalt har centret, som ligger i Arlanda hotellby, plats för 512 boende. Så många har de inte varit i närheten av. Som exempel bodde omkring 200 personer på centret en vecka i början av april. Däribland 76 barn varav 45 i skolåldern.

Dubblering

Senaste månaden har tillströmningen ökat rejält. Beläggningen kan jämföras med en vecka i slutet av februari då strax över 100 bodde på centret. Lena Mineur och hennes kollegor ser utvecklingen som glädjande.

– Jag tror att vi har fått en större spridning. Vi är inte lika nya längre. Snart fem månader har vi haft öppet och det är mer känt vad det innebär att bo på ett ÅVC och vilken hjälp man kan få, säger hon.

Lena Mineur tror även att snacket gått mellan personer inom målgruppen.

– Sökande inom samma språkgrupp har pratat med varenda och återkopplat till vänner och bekanta att det här är ett bra boende. Den effekten ser vi verkligen nu, säger hon.

Höga krav på skolan

Från lokalpolitiskt håll har det riktats skarp kritik mot Migrationsverket och etableringen av centret. Mattias Askerson (M), ordförande i förskole- och grundskolenämnden oroas för att det kan bli problem för skolorna.

– Vi har redan stora utmaningar kopplat till segregation. Med det här beslutet att skapa återvändandecentret riskeras vårt arbete med att bryta segregationen, säger han.

Barn och ungdomar i skolåldern som bor på centret har rätt att gå i skolan, men i en asylprocess omfattas de inte av skolplikt.

– Ska eleverna ha skolgång ställer det höga krav på oss som utför skolverksamheten. Det påverkar oss när vi redan i dag har en stor utmaning med elever som har bristande kunskapar i svenska och som vi jobbar hårt med att förbättra, säger han.

Som exempel lyfter han att han ser ett potentiella problem i att ha tillräckligt med lärare samt planering av undervisningen.

– I grund och botten vet vi inte hur många elever det är, säger han.

Andra kommuner kunde nyttjats

Mattias Askerson tycker att Sigtunas grannkommuner hade kunnat vara alternativ för centrets placering.

– Jag tänker på minst tre. Upplands Väsby, Norrtälje och Knivsta är kommuner som ligger nära Arlanda, säger han.

Lena Mineur har tagit del av kritiken och poängterar att myndigheten bedriver verksamheten på regeringens uppdrag.

– Vi har inte på något sätt pekat ut Sigtuna utan följer order, säger hon.

Hur länge boende stannar är väldigt olika och beror på hur omfattande processen att återvända är.

– En del personer övernattar bara ett dygn eller två. Sedan har vi ärenden där det kanske är komplicerat. Vi vill gärna att man inte bor jättelänge även om det är svårt att säga vad jättelänge innebär. I realiteten kan ett ambassadärende ta flera månader. Då bor man här under tiden, säger hon.

Räknar med 350 boende

Migrationsverkets beräkning är att 70 procent av centret ska var bebott, vilket innebär ungefär 350 personer.

– Det är alltid bra med lite luft i systemet för att klara tillfälliga toppar, säger Lena Mineur.