Gå till mataffären, träna och träffa vänner. Egen bostad.

Saker som för de allra flesta är självklara, men som för de med funktionsnedsättning kan kräva hjälp och stöd från kommunen.

– Det handlar om att alla har rätt till en skälig levnadsnivå, säger Anna Quarnström.

Hon är ordförande i Funktionsrätt Stockholms Stad. Ett ideellt åtagande hon gör utanför sin tjänst som förbundsjurist på Synskadades Riksförbund.

https://www.mitti.se/nyheter/caroline-har-lss-stod-sl-kort-drogs-in-utan-motivering/repvbv!Hd@hNPwwGg2qWHFYMVbKTQ/

Hon möter många personer som är i behov av hjälp och stöd i form av LSS, ett stöd som ska ge personer med svår funktionsnedsättning en skälig levnadsnivå.

Under flera år har hon märkt ett ökande missnöje. Det kan handla om förändrat stöd, att det är svårare att få stöd eller att man bara får en liten del av det man ansökt om.

Men de har ofta svårt att bevisa sin sak eftersom det inte finns någon statistik. Staden har ett datasystem som gör det omöjligt att föra statisk över hur många som ansöker och nekas stöd via LSS.

– Det blir anekdotiskt och på individnivå. Om man inte kan verifiera med siffror vet ju ingen om människor får det stöd de behöver.

Omodern teknik

Socialborgarråd Jan Jönsson (L) förstår kritiken.

– Ja, jag tycker egentligen samma sak som de.

Så varför går det inte att få ut statistik? Problemet är ett föråldrat datasystem. Ett system som skulle ha bytts ut, vilket den förra majoriteten tog beslut om. Men det nya systemet visade sig inte fungera det heller.

– Tyvärr kraschade det och då har vi återgått till att uppgradera det befintliga.

Idag sparar systemet bara antalet beviljade ansökningar, samt beviljade ansökningar där stödet inte ges eller blivit försenat.

Det går alltså inte att säga hur många som fått avslag. Det går inte heller att se vilken typ av stöd som människor nekas, eller om en person får ett delbeviljat stöd.

Och det kommer dröja år innan det är moderniserat.

Med det statistikunderlag som finns går det inte att dra särskilt många slutsater.

Hur gör ni för att följa upp arbetet och se till att de som behöver LSS, får det?

– Dels tittar vi på domar där man har överklagat i förvaltning- och kammarrätt, för att hålla koll på att de inte ökar. Dels har vi funktionshindersinspektörer. För något år sedan tittade vi till exempel på ledsagningstimmar där det var några stadsdelar som blev tvungna att ändra sin tillämpning för att de inte levde upp till uppdraget. Det här skulle jag säga är nästan bättre än enbart statistikuppgifter.

https://www.mitti.se/nyheter/planen-kommunen-vill-bygga-lss-boende-pa-fotbollsplanen/repuix!Y2YkAvhCbrJN@2j8UIDc2g/