Det ekonomiska läget är värre än väntat, meddelade Värmdös nya styre Värmdösamarbetet förra veckan.

Prishöjningar, räntehöjningar, pensionspåslag, fackförbundet Kommunals nya avtal och uteblivna statsbidrag anges som skäl till att kommunens verksamheter nu går back.

– Nu har vi möjlighet att dela ut mer pengar till kärnverksamheten, men trots det krävs åtgärder för att nå budget i balans, säger Kristina Lång (C), vice ordförande för kommunstyrelsen.

Tömmer reservkontot

En akut åtgärd blir att ta de pengar som finns i kommunens reserv, 23 miljoner kronor. De kommer att fördelas på skola, förskola och vård- och omsorg.

Men det här räcker inte, enligt Värmdösamarbetet. Totalt uppgår de bedömda underskotten i nämnderna för 2023 till drygt 56 miljoner kronor, efter åtgärdsplaner.

– Flera nämnder kommer behöva genomföra åtgärdsplaner med besparingar, säger Carl Kangas (S), ordförande i kommunstyrelsen.

– Nu måste regeringen ta sitt ansvar och ge besked om ökade statsbidrag som följer pris- och löneutvecklingen, tillägger han.

Värmdös oppositionsråd Deshira Flankör (M) är starkt kritisk till styrets utspel: ”Varför har den här informationen inte tagits upp i kommunstyrelsen och delgetts oppositionen innan det gick ut i media?” skriver hon i ett mejl till Carl Kangas.

Kangas svar: ”Så fort tertialrapport 1 är klar kommer den delges kommunstyrelsen. Då tas formella beslut, detta var en avisering om vår inriktning. Att följa ekonomin noga och göra egna bedömningar av läget redan innan formella rapporter är klara är en del av vårt ansvar som styre.”