Allt mer kostsamma institutionsplaceringar kan komma att orsaka ett budgetunderskott på barn- och ungdomsenheten.

Det framgår av en tertialrapport som presenterats för Bromma stadsdelsnämnd.

Förklaringarna till den befarade kostnadsökningen på en miljon kronor under årets första tre månader beror enligt rapporten på fler och mer komplicerade barnärenden som är kopplade till ökad kriminalitet bland unga.

Enligt rapporten finns en osäkerhet kring hur stort underskottet blir. Osäkerheten beror på att kostnaden för placeringar på institutioner än så länge är en prognos.