En officer vid Livgardet i Kungsängen har utretts av Försvarsmakten efter två anmälningar om misstänkta sexuella trakasserier.

Utredningen har visat att officeren vid två tillfällen har utsatt en kvinnlig anställd för "ovälkommet beteende". Officeren är i en arbetsledande ställning till nämnda kvinna.

Vid ett tillfälle hade mannen börjat dra ner sina byxor för att visa sina kalsonger trots att ett "nej tack" har uttryckts. 

I ett annat fall ska samma man ha klappat på sitt knä och sagt "sätt dig här".

Mitt i har tagit del av den hemställan som Livgardets chef skickat till försvarsmaktens personalansvarsnämnd med anledning av vad utredningen kring officeren har visat.

Mitt i har tagit del av den hemställan som Livgardets chef skickat till försvarsmaktens personalansvarsnämnd med anledning av vad utredningen kring officeren har visat.

Niklas Loman

Brutit mot värdegrunden

Därutöver har samma officer under utredningen av de sexuella trakasserierna uttalat sig nedsättande om kvinnor i samtal med utredarna. Den interna utredningen har även konstaterat att mannen har brutit mot myndighetens värdegrund och uppförandekod i samband med uttalandena.

Nu vill Livgardets högsta chef att Försvarsmaktens personalansvarsnämnd prövar ärendet. Till Nyhetsbyrån Siren uppger försvaret att ett beslut väntas tas strax före sommaren.