Liksom tidigare år skedde manifestationen på initiativ av Kvinnojouren i Sundbyberg och Stjärnjouren.

Planen var att 356 vekar skulle brinna: ett för varje kvinna som dödats sedan millenieskiftet. Dock visade sig novembervädret från sin ruggigare sida, och arrangörerna tvingades till ett mer småskaligt ljusarrangemang.

Runt det samlades deltagarna, varpå ålder och i vissa fall namn på de 356 kvinnorna lästes upp.

– Vi vet också att det finns ett mörkertal, säger Anna Fållby, verksamhetsansvarig på Stjärnjouren.

Anna Fållby, verksamhetsansvarig på Stjärnjouren.

Anna Fållby, verksamhetsansvarig på Stjärnjouren.

Alexander Kuronen

Hon upplever att förbipasserande reagerar fint på manifestationen.

– Många tycker att det här är ett viktigt ämne och känner kanske inte att det pratas så mycket om det.

Har ni fått några reaktioner från offrens anhöriga?

– Nej, inte vad jag har hört. Däremot har jag varit med om att folk kommer fram och berättar att man är orolig för en bekant eller en kompis som man tror är i en våldsam relation.

Skillnad i våldet

Sedan fjolårets manifestation har tio kvinnor tillkommit i statistiken över dödade sedan 2000.

När det gäller transpersoner, som Stjärnjouren till stor del riktar in sig på, är siffrorna svårare att tyda. Sådan statistik förs nämligen inte i Sverige, konstaterar Anna Fållby.

– Vi vet att det är väldigt många transpersoner som dör varje år just på grund av sin transidentitet. Men det är svårt att säga någonting om det våldet eftersom vi inte har de siffrorna tyvärr.

Manifestationens deltagare fick anstränga sig när ljusen skulle tändas i novemberrusket.

Manifestationens deltagare fick anstränga sig när ljusen skulle tändas i novemberrusket.

Alexander Kuronen

Hon säger att transpersoner löper högre risk att bli mördade i offentliga sammanhang. Våld i nära relationer mellan män och kvinnor tenderar snarare att ske hemma, bakom stängda dörrar.

– Så vi ser en stor skillnad mellan de målgrupperna.

Vad kan man göra för att hindra det här från att fortgå?

– Våga säga ifrån när något inte känns bra. Ibland kan man sitta i ett rum med kompisar och någon uttrycker sig klumpigt, och man känner i magen att det är något som skaver.

Hon uppmanar också till att "kolla läget" om man är orolig för någon i ens närhet.

– Att man vågar finnas där för en. Det är väldigt viktigt att inte bara se åt andra hållet.