I rapporten "Bostad sist?" (2020) från Stockholms länsstyrelse pekas tidsbegränsade kontrakt ut som ett problem för integrationen av nyanlända.

Bostadssituationen riskerar ta fokus från insatser för att etablera sig i samhället, så som språkutbildning, och på arbetsmarknaden.

– Den osäkra boendesituationen och att kanske behöva flytta igen kan även påverka barnens skolgång och ha en negativ inverkan på deras uppväxtvillkor, säger Elin Blomberg, delförfattare till rapporten.

https://www.mitti.se/nyheter/tva-ar-har-gatt-nu-maste-familjen-flytta/repvbh!cvMNcgBlpkJ8M5CfDazKWQ/

Tvåårskontrakten, menar länsstyrelsen, kan motverka själva syftet med bosättningslagen som ska fördela mottagande och etablering proportionerligt. Detta då många lämnar sin anvisningskommun, på grund av bostadsbrist och långa kötider för hyresrätter.

Lika för alla

Men Lars Rådén (M), kommunalråd med ansvar för integration, anser att Solnas strategi är rätt.

– Under den första tiden när man kommer får man ganska omfattande insatser med bostad och etableringsstöd. Men vid någon punkt har man ett eget ansvar att ta hand om sin egen situation på samma villkor som alla andra.

Att ge förtur till lägenheter vore en "integrationspolitisk katastrof".

– Om vi skulle stänga Signalistens kö och låta nyanlända få alla förstahandskontrakt skulle det nog skapa väldigt mycket irritation och det vore skadligt för integrationen.

Lars Rådén håller ändå med om att en strikt tvåårsregel inte alltid ger bästa förutsättningarna.

– Ett tusental flyktingar har anvisats till Solna trots att vi saknar lediga lägenheter. Vi moderater anser att det är ett systemfel och att det behövs göras om. Vi vill se statliga boenden där nyanlända kan bo under en längre tid, och som de lämnar när de är redo.

Vill förlänga kontrakt

Socialdemokraterna vill se förlängda kontrakt för barnfamiljer.

– För att ge dem en chans att samla kötid, gå klart sina utbildningar, ge barnen en trygg skolgång. Under tiden som som Solna haft tvåårsregeln har barnkonventionen blivit svensk lag och därför behöver politiker fatta beslut i enlighet med barns bästa, säger Sara Kukka-Salam (S).

Hon betonar att de inte vill ge förtur i Signalistens kö, utan att familjer får nyttja kommunens sociala bostäder.

– Så det handlar inte om någon gräddfil. Jag tror att alla förstår att integrationen inte blir bättre av att familjer ska flytta runt och byta skolor varje år.

Lars Rådén anser inte att en barnfamilj utgör något ömmande undantag som skulle berättiga en speciallösning.