När Citybanan togs i bruk 2017 och pendeltågstrafiken flyttade till Odenplan var planen att riva Karlbergs station.

Men Trafikverket ändrade sig och behöll den som reservstation.

På en timme ska den kunna öppnas och tas i bruk.

 – Det är bra att ha den möjligheten, men oftast fungerar det bra med bussar för kortare tider av ersättningstrafik. Under mina fem, sex år tror jag att vi bara har behövt använda den högst fyra gånger, säger Magnus Sandberg, stationsförvaltare vid Trafikverket.

Är det ekonomiskt försvarbart att hålla igång Karlberg?

– Skulle det vara problem i tågtrafiken som håller i sig under längre tid, ja. Allt finns ju där.

– Låt säga att vi får en brand i ett teknikutrymme och har fullt med folk på tåget, då måste vi kunna släppa av dem någonstans. Det är hängslen och livrem just nu.

Karlberg rustades upp på 1990-talet och kostar enligt Trafikverket inte mycket att underhålla.

Stationen ses över en gång i månaden och besiktigas årligen för att se till att belysning, hissar och rulltrappor fungerar.

Det saneras även mycket klotter från fasaderna.

Förslagen på vad Karlberg skulle kunna användas till är många.

Det är allt från fester till kontor som vill hyra in sig.

– Klubbar, fik, boenden, det är alla möjliga idéer om vad man kan göra, säger Magnus Sandberg.

Men framtidsplanerna ligger i malpåse – åtminstone de kommande tio åren.

– Jag får nog en fråga varannan månad om vad som händer med Karlberg. Många tycker att man skulle kunna göra något roligare av en gammal stängd station. Men skulle något skulle hända i tågtrafiken är vi glada över att den finns kvar.