Enligt Solna tingsrätt ska mannen ha förgripit sig på ett av förskolans barn vid tre tillfällen mellan augusti och oktober 2021. Åklagaren yrkade på våldtäkt mot barn alternativt grovt sexuellt övergrepp mot barn. Enligt rätten har inte våldtäkt styrkts, men mannen döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn.

LÄS ÄVEN: Förskoleanställd misstänkt för våldtäkt mot barn

Fängelse och skadestånd

Nu väntar fängelse i 1,5 år för mannen som nekat till anklagelserna. Skadestånd på 95 000 kronor för sveda och värk samt kränkning ska även betalas till målsägande.

Mitt i har haft kontakt med rektorn på den aktuella förskolan, som i sin tur hänvisar till Johannes Pålsson, förvaltningschef vid barn- och utbildningsförvaltningen i Ekerö kommun.

”Nu behöver såväl rektor som övrig personal fokusera på verksamheten och arbetet med våra barn i verksamheten och därför är det jag som ytterst ansvarig för förvaltningens verksamhet som uttalar mig och inte rektor”, skriver han i ett mejl.

Enligt kommunen ska en internutredning genomföras under våren för att granska hur kommunen agerat i den specifika händelsen.

”Utifrån att detta är en mycket allvarlig händelse kommer vi att tillsätta en oberoende utredning för att granska vad som har skett innan polisanmälan och vad som har skett efter polisanmälan. I granskningen ingår att granska vilka åtgärder verksamheten vidtagit och om det brustit i något avseende”.

Inga detaljfrågor besvaras

Enligt Johannes Pålsson ska även vårdnadshavare få komma till tals och framföra synpunkter i utredningen.

När Mitt i ställer frågor om varför den dömde mannen inte togs ur tjänst direkt efter att misstankarna uppdagades, svarar Johannes Pålsson att han vill inte gå in på några detaljfrågor om vilka åtgärder som vidtagits för att inte förkomma den oberoende utredningen.

Vad vidtas för åtgärder efter domen?

”Generellt kommer alla verksamheter aktualisera arbetet utifrån våra handlingsplaner, vi kommer tillsammans med central elevhälsa och våra rektorer utvärdera behovet av ytterligare kompetensutvecklingsinsatser samt tillsammans med fastighet utreda om vi kan vidta fler förebyggande fysiska åtgärder i våra lokaler”, skriver Johannes Pålsson.