I Upplands Väsby är runt 875 seniorer i behov av hemtjänst. Det kan vara allt från endast nattlarm upp till tolv besök per dygn, inklusive tillsyn.

Under de senaste åren har alla företag som blivit godkända av inspektionen för vård och omsorg (Ivo) samt klarat de krav som finns inom upphandlingsunderlaget enligt lagen om valfrihet (LOV) kunnat etablera sig som hemtjänstutförare.

Brukarna, som de kallas, har fritt kunnat välja vem som ska utföra hemtjänsten. Och det har tidvis varit många utförare.

Under en period var kommunen uppe i 25 utförare, snittet har legat på 12–14 och nu finns det 8 aktiva hemtjänstföretag.

– Några har vi sagt upp på grund av fusk och oegentligheter, andra har själva avslutat verksamheten med kort varsel, säger Barbro Brolin (S), omsorgsnämndens ordförande.

Barbro Brolin (S), omsorgsnämndens ordförande i Upplands Väsby.

Barbro Brolin (S), omsorgsnämndens ordförande i Upplands Väsby.

Eva Dalin

Förra veckan beslutade kommunfullmäktige att lämna valfrihetssystemet enligt LOV inom hemtjänsten och i stället gå över till lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Jag är jätteglad att vi går över till LOU. Det blir färre utövare och mycket säkrare för brukarna och vi kan lägga mer resurser på att följa och utveckla, säger Barbro Brolin och förtydligar:

– Vi tar inte bort valfriheten utan den fria etableringsrätten för företagen.

Frågeunderlag avgör

Det som avgör vem som kommunen antar som hemtjänstutförare i upphandlingen – som sker vart femte år eller med längre avtalstid – är hur de svarat på ett frågeunderlag där exempelvis referenser också spelar in.

– Där kan vi ställa rätt frågor som gör att vi får en bild av hur företaget jobbar och om de klarar kvalitetskraven, säger Barbro Brolin.

Tjänstemännen utformar frågeunderlaget och innan dess har även kommunala pensionärsrådet och pensionärsorganisationerna fått säga sitt.

Häromsistens gick grannkommunen Sollentuna över till LOU, och även därifrån har man fått input inför att sätta samman upphandlingsunderlaget till hemtjänstföretagen.

– Det får inte bli som i Örebro där inte ett enda hemtjänstföretag sökte uppdraget. Det visade sig att man i flera fall ställt orimliga krav i underlaget.

Något som införs i frågeunderlaget är ett språktest, att man kan garantera att personalen talar tillräckligt bra svenska för att förstå instruktioner och kunna kommunicera med brukarna.

– Det bör finnas ett språktest, som gäller alla. Vi har fått veta att personal inte förstått vad brukarna sagt och språkbarriären har varit ett återkommande problem som brukarna tagit upp, säger Barbro Brolin.

Men att gå över till LOU blir dyrare för kommunen. Fem miljoner extra per år under 2024–2026 är avsatta i flerårsplanen 2023–2025.

– Det blir dyrare eftersom vi ställer högre krav på utförande, kvalitet med mera, säger Barbro Brolin.

Men att byta system går inte över en natt.

– Troligen kommer LOU att tas i bruk i vår. Det ska drivas igenom på ett bra sätt så att vi får ett bra resultat.

Hur går det med den kommunala hemtjänsten som ska införas?

– Den finns kvar som ett uppdrag i flerårsplanen. Jag kan inte svara på när den kommer att införas.