Redan 2010 rådde det stor politisk enighet om ett detaljplaneprogram i Kalmarsand, men mycket har hänt sedan dess.

Eller mycket lite, om man så vill och profetiorna i den här tidningen är många, alla med innebörden: NU rivs silon.

Förra sommaren tycktes det åter som om det var på gång.

– Till kommunstyrelsen­ ska vi gå fram med ett inriktningsbeslut­ så snart som möjligt. Målet är att vi har en antagen och gällande detaljplan till sommaren 2022, sa kommunstyrelsens dåvarande ordförande Lotta Grahn Elg till Mitt i i augusti 2021.

Grandholm, som äger silon­, vill riva och bygga bostäder. De har genom åren reviderat­ sina planer för att få till politisk­ enighet och politikerna­ vill att silon rivs råder (se enkäten nedan), men ännu har inget hänt.

Suckar över frågan

Anders Åström på Grandholm suckar när frågan åter ställs.

– När det kom ett inriktningsbeslut kände man en förhoppning, men sedan­ hörde Anton Karlsson (plan­arkitekt som sedan dess slutat­) av sig och meddelade att det inte fanns vatten till bygget och att den frågan måste lösas först och innan dess kan man inte gå vidare.

– Vi har föreslagit att vi ska ta in folk som kan slutföra detaljplanearbetet som tjänstemännen nu är ansvariga­ för, det gör man till exempel i Stockholm ochi andra kommuner när de inte har tillräckligt med personal, men det har Håbo sagt nej till, berättar Anders Åström.

Kommunen bekräftar att vattenfrågan ställer till problem.

– Det stämmer att det råder­ oklarheter angående VA-kapacitet och att detaljplanen inte kan gå upp för beslut om antagande innan detta är utrett, svarar plan­arkitekt David Höijertz.

– Vi känner inte till uppgifterna att Grandholm har föreslagit att slutföra plan­arbetet på egen hand. Efter­som alla frågor inte är utredda kan planarbetet inte slutföras, varken av kommunen eller någon annan. Målet­ är att ha ett förslag redo för granskning under senare delen­ av 2022.