Kärt barn har många namn.

Gamla Stockholmare minns förstås "50-kortet" med foto och allt med viss nostalgi.

Det var den första periodbiljetten, den infördes 1971 och kostade just 50 kronor.

1975 höjdes priset till hutlösa 70 kronor.

2008 ersattes det av ett plastkort, accesskortet. En nymodighet som väckte protester, kanske främst när biljettremsorna för enkelresorna försvann och ersattes med reskassa. Det var svårt att hålla reda på hur många resor man hade kvar.

Start i höst

Men nu är även accesskortets era på väg mot sitt slut. Region Stockholms trafikförvaltning har tagit fram ett nytt kort, som går under namnen "SL-kortet".

– Vi har en pilotstudie igång för att se så att systemet beter sig som det ska. Kortet introduceras sannolikt i höst, för de kunder som vill använda det. 2023 ersätter det slutgiltigt accesskortet, säger Henrik Palmér, ansvarig för biljettsystemet vid trafikförvaltningen.

Sätten att betala för sig i SL-trafiken har ändrats radikalt på senare år. Det nya SL-kortet är en skapelse för dem som inte vill betala med sitt bankkort eller sin mobil.

Bättre än accesskortet

Att man inte bara behåller accesskortet beror på att avtalen med leverantören löper ut. Det nya SL-kortet är trafikförvaltningens egen skapelse.

– Målet är att kunderna ska känna igen sig. Det fungerar som accesskortet men är bättre, och man kan själv läsa av och se vad man har på det. Och så behöver man inte vänta ett par dar på att köpet ska gå igenom om man laddar på digitalt.

Att ha sin biljett i mobilen har varit möjligt sedan 2007, när sms-biljetten infördes. Fem år senare kunde man köpa biljetten i en mobilapp, men fortfarande bara enkelbiljetter.

Månadskortet i mobilen

Först nu, den 7 april 2021, blir det möjligt att ha sin periodbiljett i mobilen, en biljett som numera kostar 950 kronor för vuxna utan rabatt.

Den allra senaste nymodigheten är annars att betala resan med sitt bankkort, MasterCard, Visa eller American Express. Man blippar helt enkelt sitt kort och kostnaden för resan dras på kontot.

https://www.mitti.se/nyheter/sl-infor-manadskort-i-mobilen/repucE!@O3tgOu8z3lS4q4Pi9dNIQ/

Det går bara att köpa enkelbiljett till fullpris på det viset ännu så länge. Periodbiljett kommer inte att kunna erbjudas.

Vad blir den främsta biljettbäraren i framtiden?

– Jag skulle tro att många kommer att välja betalkortet för enkelresor, och köper periodbiljetten i appen i mobilen, säger Henrik Palmér.