Ett nytt busskörfält från bussterminalen till cirkulationsplatsen är nämligen på gång att anläggas. Inne i själva cirkulationsplatsen, i södra delen, är förslaget att anlägga ett nytt körfält. 

Sammantaget ska det ge bussresenärer en tidsvinst på 20 till 40 sekunder, förutspår trafikkontoret.

I dagarna väntas trafiknämnden besluta om 30 miljoner kronor för åtgärderna.

Pengarna ska även räcka till att förbättra för de som går och cyklar på platsen.