Stadsbyggnadskontoret hotar Eden med viten i miljonklassen om krogens olovliga byggen inte tas bort från Smedsudden. Det handlar bland annat om en uteservering och två tält som byggts utan lov.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden har nu fattat beslut i frågan – om Edens ägare inte tar bort byggena inom en månad krävs bolaget på flera miljoner kronor.

– Det är inte tillåtet att utan bygglov uppföra byggnader i en allmän park. När det ändå sker, vilket uppriktigt förvånar mig, får det självfallet konsekvenser, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Här bakom det gröna huset har två tält byggts utan lov.

Här bakom det gröna huset har två tält byggts utan lov.

Olle Anrell

När Mitt i nyligen berättade om viteshotet hade tjänstemännen föreslagit en miljon kronor i ett första skede och sedan en halv miljon kronor för varje månad som byggena står kvar.

Sedan den artikeln skrevs har stadens tjänstemän justerat upp summan rejält.

Tas inte alla olovliga byggen på Smedsudden bort inom en månad ska Eden i stället betala 3,1 miljoner kronor i ett första skede. Krogens ägare ska dessutom betala drygt 1,5 miljoner kronor för varje månad som byggena sedan eventuellt står kvar.

Räknade i underkant

Vitesbeloppen har ändrats eftersom tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret insåg att de hade räknat i underkant då ett vite ska motivera verksamhetsutövaren att rätta istället för att betala vite.

– Aktören har rätt att överklaga beslutet, säger Jan Valeskog.

Edens medgrundare Jakob Grandin avböjer en intervju och säger att han vill vänta med att uttala sig tills man har fattat beslut.

Jakob Grandin på Eden avböjer en intervju.

Jakob Grandin på Eden avböjer en intervju.

Olle Anrell

Innan politikerna hade tagit beslut i frågan skickade dock Eden in ett yttrande till staden där man skriver att vitena innebär att verksamheten måste stänga och att huset ödeläggs igen.

"Sannolikt slutet"

Det enda partiet i stadsbyggnadsnämnden som röstade emot vitena var Centerpartiet. Partiet ansåg i första hand att ärendet skulle återremitteras och i andra hand att vitesbeloppen skulle halveras.

Jonas Naddebo (C)

Jonas Naddebo (C)

Pekka Pääkkö

Jonas Naddebo, Centerpartiets gruppledare i Stockholm, menar att det här sannolikt betyder slutet för Eden.

– Det är ett vansinnigt exempel på när olika förvaltningar anser sig ha agerat enligt regelboken i egna stuprör utan att någon sett till helheten. Självklart ska alla följa lagar och regler, men man ska komma ihåg att staden har efterfrågat den här satsningen. Vi har alltså en engagerad entreprenör som försökt att göra rätt.