Arbetet med att bygga de 148 hyreslägenheterna på Kokillbacken i centrala Kungsängen har stått still sedan en tid tillbaka. Anledningen till att bygget stannande av hade att göra med att entreprenören, Tasbud Sverige, hamnat i ekonomiska problem.

"Pengar och muskler"

Upplands-Brohus vd Ann Hermansson Alm uppgav i april att Tasbud sökte efter en part att överlåta kontraktet till. En ny part skulle både ha "pengar och muskler", förklarade hon då. Nu meddelar Upplands-Brohus att en överenskommelse med en ny entreprenör är klar. 

"Nu är ett trepartsavtal slutet mellan Upplands-Brohus, Tasbud och Betbygg. Avtalet innebär att Upplands-Brohus godkänner att Tasbud överlåter kontraktet till företaget Betbygg och att de därmed övertar alla kvarvarande rättigheter och skyldigheter", skriver bolaget i pressmeddelandet.

Den stora frågan är väl när bygget drar igång igen?

– Jag var rädd att den frågan skulle komma. Jag skulle så gärna vilja kunna säga ett specifikt datum, säger Ann Hermansson Alm som hoppas att en återstart ska ske under de kommande veckorna, men att "visst administrativt arbete återstår" innan detta är möjligt.

Enligt Upplands-Brohus kommer inte tidsplanen påverkas i någon större omfattning. Från början var det tänkt att lägenheterna skulle stå klara i slutet av 2024. Nu är datumet för detta början av 2025.

Vad är Betbygg för bolag?

– Det är ett alldeles nybildat bolag. Moderbolaget heter Pekabex. De är ett stort polskt byggbolag som är noterade på Warszawa-börsen. Pekabex har gjort en hel del projekt i Sverige. Vi har fått en lång lista på referensprojekt.

Har ni ändrat kraven ni ställer på den nya aktören jämfört med de ni ställde på Tasbud som fick ekonomiska problem?

– Nej, kraven är absolut lika. Det är en förutsättning enligt lagen om offentlig upphandling. Man får inte ändra någonting.