Mitt i Huddinge har tidigare berättat att kommunen står handfallen inför exploateringen av områden som Högmora och Gladö.

Sedan 2014 ger attefallsreglerna villaägare möjlighet att knoppa av en del av sitt hus för att skapa en separat lägenhet utan att ansöka om bygglov.

Det här har utnyttjats av byggbolag som på så sätt kan kringgå reglerna i detaljplaner som endast tillåter bygget av villor. På en villatomt byggs ett parhus med två lika stora lägenheter som delas av på mitten så fort slutbesiktningen är gjord, och ett litet hus som är mindre än 25 kvadratmeter på tomten. På så sätt kan bolagen sälja tre bostadsrätter i stället för en villa.

Det här har använts flitigt av byggbolag i Högmora och nu även i Gladö.

Byggaktörerna menar att det är effektivt markutnyttjande. Men det gör det svårt för kommunen att planera skolor och infrastruktur eftersom det kan bli tre gånger så många invånare i ett område. Kommunen har gett avslag på bygglovsansökningar, men varit tvungen att backa när det prövats rättsligt.

Riksdagen gick emot utredning

I fjol presenterades en utredning kring bygglov där utredningen föreslår att komplementbostadshus ska bli bygglovspliktiga i stället för att som i dag vara belagda med en bygglovsanmälan.

Men i förra veckan klubbade en majoritet i riksdagen; M, KD, C och SD, igenom ett förslag om att det inte ens ska behövas en bygglovsanmälan för komplementbostadshus. Alltså i motsatt riktning mot vad som föreslogs i utredningen.

Beslutet är ett så kallat tillkännagivande, där riksdagen meddelar regeringen sin åsikt. Regeringen är dock inte rättsligt bunden att tillgodose tillkännagivandet, men konstitutionell praxis är att regeringen bör göra det. 

– Jag tror att vi i så fall kommer att få se ännu fler uppköp av tomter i omvandlingsområden. De blir betydligt mer förtätade än vad som är tänkt och det kan ställa till problem i planeringen av skolor och infrastruktur för kommunen, säger riksdagspolitikern Malin Danielsson (L).

Som tidigare kommunalråd i Huddinge har hon arbetat för att regelverket ska ändras i motsatt riktning.

– Det som blir bisarrt är att en granne kan få nej på en 50 centimeter hög mur eller altan med tak medan en annan får bygga tre bostäder på en villatomt utan bygglov. Det blir som att sila mygg och svälja kameler, säger Malin Danielsson.

Love Bergström (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, delar hennes åsikter.

– Det är lite olyckligt sett till situationen i våra omvandlingsområden. Vi har ingen möjlighet att stoppa byggherrarna ändå, men det här gör det ännu smidigare för dem att exploatera, säger han.

Ni har inte lyckats påverka era partikamrater i riksdagen?

– Nej, det är ju en nationell lagstiftning och det det här är mest en problematik i storstädernas förortskommuner. Det gör det lite svårt att få med alla på tåget.