Det började för över tio år sedan med att ungdomarna själva sade att de ville ha någon aktivitet att göra på fredagskvällarna. Ledarna på kommunens fritidsgård Tomtebo vid Hemmestaskolan ordnade då så att de kunde spela fotboll några timmar i skolans idrottshall. 

Sedan dess har det ”rullat på” och fått namnet Fredagsfotboll och det lockar ett 30-tal ungdomar varje vecka. Sedan 2013 drivs aktiviteten av Gustavsbergs IF, GIF, i samarbete med Värmdö kommun, vars fritidsledare hjälper till varje vecka. De senaste åren har även nyanlända ungdomar hittat dit.

Fredagsfotboll i Hemmestahallen.

Fredagsfotboll i Hemmestahallen.

Roger Larsson

Hittills har klubben fått ansöka om föreningsbidrag av kommunen för att genomföra det hela, men nu har man enats om ett nytt samarbete, så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP. 

Vill testa fler aktiviteter

Det betyder att GIF och kommunen tecknar ett avtal om att klubben får en summa, 61 000 kronor, för att anordna fredagsfotboll under 2023.

– Det är väldigt glädjande! Det gör att vi slipper ansöka om bidrag för aktiviteten och det blir ett tydligare ställningstagande från Värmdö kommun att de vill stötta Fredagsfotbollen, säger Roger Larsson, ordförande i Gustavsbergs IF fotboll.

Avtalet betyder att de får något mer i pengar räknat än vad de brukar få i bidrag, enligt Roger Larsson.

– Rent praktiskt blir det ingen större skillnad för ungdomarna. Antalet tillfällen under året blir lika som nu och precis som i dag kommer vi att ha två ledare från föreningen på plats, plus hjälpen från fritidsgården, säger han. 

Inte bara fotboll längre

Något som kommer att märkas dock under 2023, som kan kopplas till det nya samarbetet, är att de ska försöka ordna fler sociala aktiviteter, utöver fotbollen, enligt Roger Larsson.

– Det här en behjärtansvärd aktivitet som gynnar många unga Värmdöbor därför vill vi stötta den. På det här viset bidrar vi till att trygga att verksamheten fortsätter, säger Miranda Ahlers (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.