Ett nytt kommunalt äldreboende kommer inom några år stå klart i Tyresö Strand. Det meddelar Tyresösamarbetet (S, L, MP, C) i ett pressmeddelande.

Nu påbörjas en utredning för boendet på tomten Tyresövägen/Strandallén/Björkvägen.

Planen är att boendet ersätter befintligt antal platser i nuvarande Björkbacken, samtidigt som det tillgodoser det ökade behovet av äldreboendeplatser i kommunen då antalet äldre ökar kraftigt de närmsta åren.

"Måste kunna välja"

– Att kommunen inte ska ha ett enda kommunalt äldreboende är inte ett alternativ för oss. Äldre måste kunna välja mellan både kommunala och privata utförare och erbjudas en god omsorg med bra arbetsmiljö och villkor för personalen, säger Susann Ronström (S), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden i ett pressmeddelande från Tyresösamarbetet (S, L, MP, C).

Det nya äldreboendet beräknas stå klart 2026/2027.