”För ett Stockholm som håller ihop”. Partiet Nyans affischer har i veckor ropat ut sitt budskap från lyktstolparna i Järva, Fittja, Skärholmen och Jordbro.

Och många har lyssnat. I en del av Rinkeby blev Nyans det största partiet med nästan 30 procent. Och i Botkyrka kommer partiet nu in med två mandat.

https://www.mitti.se/nyheter/klart-nyans-tar-plats-i-botkyrka/repviu!QrYTqLdRsgQCc9fA9j6ckw/

"Främlingsfientlig valrörelse"

– Vi har visat att socialdemokraternas anti-muslimska politik inte går hem och att främlingsfientligheten i valrörelsen får konsekvenser, sa partiledaren Mikail Yüksel vid en pressträff i Kista i förra veckan.

https://www.mitti.se/nyheter/ilska-efter-nyans-ord-pa-partimote-i-rinkeby/repvhw!G7HmxYTW4BsQyPPKduGLw/

Men vad för slags konsekvenser? Och vad menar Nyans med ”att hålla ihop”?

Hand i hand

– Vi strävar efter ett samhälle där befolkningen lever hand i hand med respekt för varandras olikheter, förklarar Mikail Yüksel vid pressträffen.

Socialdemokraterna, som tappade tusentals förortsröster till det nya partiet, är av motsatt uppfattning.

"Sprider rädsla och splittring"

– Nyans är ett extremt parti som har bedrivit valkampanj genom att spela på motsättningar och sprida rädsla och splittring, säger Catharina Piazzolla, partisekreterare för S i Stockholm.

https://www.mitti.se/nyheter/s-backar-i-skarholmen-olyckligt-att-saga-somalitowns/repvig!CyySG2gcit6hL8chF0TTJw/

Allt detta förnekas av Nyans företrädare. Målet är att fler ska känna sig delaktiga genom att minoriteters rättigheter tas på allvar – framför allt religionsfriheten, förklarar partiledningen.

"Inte vi som vill separera"

– Det är inte vi som vill separera. Det är den bristande respekten för religiösa uttryck som tvingar folk bort från samhället, sa partisekreteraren Rami Hussein till Mitt i i våras.

https://www.mitti.se/ettsthlm/nytt-parti-vill-starka-muslimers-rattigheter/repvdv!UsUOPZ5@EXFKtPVWZczARQ/

Men det är inte bara socialdemokraterna som reagerat mot det nya partiets retorik – där socialtjänsten, skolsystemet och rättsväsendet ofta misstänkliggörs för att medvetet diskriminera muslimer.

"Grundlösa anklagelser"

Mustafa Ismail, Kistabo och ordförande i Somalilands Riksförbund, tror att sådana uttalanden mest stärker islamofobin i samhället.

– Nyans har sagt kränkande, grundlösa saker om svenska myndigheter, som att de vill kasta alla muslimer i fängelse utan rättegång. De som är mest religiösa, de som vet minst om det svenska samhället, de tror på sånt. Och det är negativt för oss somalier och muslimer. Det stärker bara fördomarna om att alla tänker så, säger han.

Simon Sorgenfrei är professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola:

– Om Nyans spelar på muslimers känsla av att vara förföljda och diskriminerade av svenska samhället kan det bidra till att den motsättningen – vare sig den är reell eller inte – förstärks, säger han.

"Svårförenligt med svenska samhället"

Så hur ska splittringen minska? Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd anser inte att Sverige ska backa en tum. Hans vision om sammanhållning är en helt annan.

– Nyans vänder sig systematiskt till de grupper som är minst etablerade, som är mest religiösa och som har synsätt som är mest svårförenliga med det svenska samhällets, säger han.

"Sverige ska bli en värdegemenskap"

Tvärtom behöver övriga partier prata mycket tydligare om behovet av gemensamma värderingar, menar Ole-Jörgen Persson.

– Jag vill understryka att jag alltid har arbetat aktivt för respekt för alla religioner. Men det behövs ett stort arbete för att Sverige ska bli en värdegemenskap, där vi är någorlunda överens om synen på jämställdhet, frihet och religionens roll i samhället. Det är den kanske viktigaste politiska uppgiften framöver.

Leder inte det bara till ännu starkare stöd för Nyans i den här väljargruppen?

– Kanske. Men jag ser ingen annan väg, svarar Ole-Jörgen Persson (M).

https://www.mitti.se/nyheter/ilska-efter-nyans-ord-pa-partimote-i-rinkeby/repvhw!G7HmxYTW4BsQyPPKduGLw/

Mohamed Hagi Farah, före detta medborgarvärd i Rinkeby, har varit engagerad i att få folk att rösta, oavsett på vad. Han ser årets val som en vändpunkt och hoppas att de hätska tongångarna från valrörelsen nu är historia.

– Många har tröttnat på att bli utpekade som problem, nu vill de vara med och påverka. Det är dags att ena landet, säger han.

– Här på Kungsholmen tror jag att många som legat nära mitten har röstat på S därför att de inte vill att politiken ska gå åt SD-hållet.

– Att Socialdemokraterna samtidigt tappar i förorterna kan bero på att de har vänt kappan efter vinden i Nato-frågan och kring utlämningen av kurderna. Vårdfrågorna har nog också avgjort för många. Det är många som vill ha bort Svenonius, fyller flickvännen Emma i (utanför bild).

Eshat: – Nyans har gått fram därför att de spridit lögner om socialtjänsten som vissa lågutbildade går på, tyvärr. Men det är också ett svar på det hat man möts av i samhället.

Ruth: – Här i innerstan har många röstat på S för att man är emot SD. Jag tror att många har positiva erfarenheter av att ha internationella kollegor på jobbet, samtidigt som man slipper vissa avigsidor med mångkulturen, om man ska vara lite krass.

– Att S blivit större här i innerstan visar på ett missnöje med den blå sidan, det har ju funnits väldigt mycket kritik när det gäller sjukvården och förlossningsvården. Folk är trötta på privatiseringarna och vill ha något nytt.

– Att S samtidigt minskar i förorterna kan bero på att de inte når ut med sin politik där. Vilket kan hänga ihop med att de inte längre speglar hur Stockholm ser ut befolkningsmässigt, att de inte är tillräckligt representativa helt enkelt.