Det nya styret vill se fler ordningsvakter och trygghetsvärdar på gator och torg, och verka för högre polisiär närvaro. De vill också fortsätta arbetet med övervakningskameror. De nämner också mobila trygghetsteam och att arbeta för att polisstationen ska vara öppen dygnet runt.

Styret vill se över möjligheten att öppna ett centrum för hedersvåld och våld i nära relation tillsammans med en handlingsplan för våld i hemmet. Alla nämnder ska jobba mot målet att kommunen inte ska klassas som utsatta områden på polisens till 2032.

– Det här arbetet tar tid, men jag är optimist och jag kan se att ett av kommunens två områden kan försvinna från listan inom kortare tid än så. Det andra området behöver vi arbeta mer med. Vi måste också se till att Söderhöjden, som ligger i vissa delar riskerar hamna på listan, aldrig hamnar där, säger Aphram Melki (C).

Fler familjecentraler

Sociala hyreskontrakt ska spridas jämnare i kommunen, och inga nya ska tilldelas i de utsatta områdena Lilla Ulvsättra och Sångvägen. Styret vill också satsa på familjecentraler i alla kommundelar där man samlar mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst på en plats.

– Det här är ett helhetsgrepp där arbetet med integrationen och segregationen ska spänna över alla nämnder. Kommunen ska kraftsamla för att bryta segregationen.

De vill också se en mer flexibel SFI-utbildning som innehåller samhällsorientering, företagande och praktik för nyanlända.

Ett nytt grepp ska också tas på fritidsgårdarna vad gäller styrning och utbud.