Till och med bandet som klipps är lite finare än vanligt: extra brett, med kommunloggan på.

Efter att ha lagt ner saxen visar Peter Schilling (S) oss runt på sin nyinvigda, renoverade arbetsplats. Vi får bland annat se det kombinerade fika- och arbetsrummet.

– Det kallas "coffice", säger kommunstyrelseordföranden.

Styrets samtliga lokala partitoppar delade på äran att klippa bandet. Från vänster: Martin Solberg (MP), Peter Schilling (S), Moisés Ubeira (V) och Stefan Bergström (C).

Styrets samtliga lokala partitoppar delade på äran att klippa bandet. Från vänster: Martin Solberg (MP), Peter Schilling (S), Moisés Ubeira (V) och Stefan Bergström (C).

Tom M Kronestedt

Vid det här laget har det gått några veckor sedan politiker och tjänstemän kunde flytta tillbaka hit, efter att i drygt ett år ha vistats i grannkåken.

En renovering av ordinarie byggnad var nödvändig; självaste Arbetsmiljöverket hade lagt sig i.

– Ljudnivån var det största problemet, förklarar Jane Backström, huvudprojektledare för renoveringen.

Ingen yta

Men det började också bli trångt i huset. Delprojektledare Helena Pohjaranta Erikson minns tillbaka:

– Staden växte, och då började också antalet tjänstemän att öka.

– Vi beställde fler och fler skrivbord, snart hade vi ingen yta. Vi tänkte, vad ska vi göra?

Karin Sellin, Jane Backström och Helena Pohjaranta Erikson har alla varit ansvariga för renoveringen av stadshuset.

Karin Sellin, Jane Backström och Helena Pohjaranta Erikson har alla varit ansvariga för renoveringen av stadshuset.

Tom M Kronestedt

Svaret blev en mer "aktivitetsbaserad" arbetsplats.

– Vi har inte längre ett eget skrivbord, men vi har alla saker vi behöver: tysta zoner, och små rum vi kan gå in och prata i telefon och skriva i, säger Karin Sellin, ansvarig för ombyggnaden.

"Snäckor" av Tilda Olsson, ett exempel på mjukt konstverk som ska ge stadshusets besökare känslan av trygghet.

"Snäckor" av Tilda Olsson, ett exempel på mjukt konstverk som ska ge stadshusets besökare känslan av trygghet.

Tom M Kronestedt

Särskilt häftigt tycker hon att det är med projektets fokus på återbruk. Såväl möbler som innerväggar har sparats, och den inredning som inte längre passar i just stadshuset har sålts vidare.

Högre hyra

En följd av renoveringen är att fler kommunala verksamheter, som tidigare haft kontor på andra adresser, flyttar in här.

– Och har man så mycket service som möjligt på ett ställe är det lättare att hitta hit, resonerar Peter Schilling.

Janine Seldenthuis är konstansvarig i stadshuset. "De är noga utvalda", säger hon om verken, som ska utstråla trygghet och inkludering.

Janine Seldenthuis är konstansvarig i stadshuset. "De är noga utvalda", säger hon om verken, som ska utstråla trygghet och inkludering.

Tom M Kronestedt

Samtidigt vet man ju vad som sägs om det som smakar. Renoveringen innebär att staden åker på en hyreshöjning på i snitt 4,8 miljoner kronor per år, vilket enligt Jane Backström är ungefär 28 procent mer än tidigare.

Peter Schilling ser det som en bra affär, eftersom husets kapacitet samtidigt ökar från 500 till 850 personer.

– Hyran ökar i mycket lägre grad än vad vi får ut för det. Per arbetsplats blir det här egentligen billigare.

Peter Schilling (S), ordförande i kommunstyrelsen, trivs på sin nygamla arbetsplats.

Peter Schilling (S), ordförande i kommunstyrelsen, trivs på sin nygamla arbetsplats.

Tom M Kronestedt

Den utökade kapaciteten gör det också möjligt att minska hyreskostnaderna i andra delar av staden, menar han.

Han visar oss det arbetsrum han delar med partikollegerna. Härifrån har de en skaplig utblick över bland annat Ör.

– Och Solna, men det kan man leva med.

Gör du ett bättre jobb nu än tidigare?

– Ja, det skulle jag nog vilja säga. Vi trivs bättre allihop, och då blir det lite roligare att jobba.