Den 15 januari 2010 skrev Nackas dåvarande kommunalråd Erik Langby (M) på ett avtal med Vägverket (nu Trafikverket) om broavgifter på Nya Skurubron. Fyra kronor per passage ska tas ut tills två tredjedelar av bron är betald.

Nacka kommun ingick avtalet i hopp om att påskynda brobygget.

– Vid förhandlingarna 2009 sa staten: ”Vill ni ha en ny bro nu med avgifter eller en bro senare utan avgifter?” Men sedan har det ju inte gått snabbt, säger Nackas kommunalråd Mats Gerdau (M).

”Man är ju luttrad”

Nya Skurubron har försenats flera gånger. Bygget skulle ha påbörjats 2014 och varit klart 2017. Men länsstyrelsen flyttade fram byggstarten fyra år och sedan överklagades upphandlingen av entreprenör.

Först hösten 2019 började arbetet som enligt Trafikverket skulle ha varit klart hösten 2022. Men på torsdagen meddelade Trafikverket att bygget försenas ytterligare och blir klart först 2023.

– De har ju inte kommit mer än halvvägs över sundet. Man är ju luttrad. Det här förstärker ju vårt argument att ytterligare att ta bort avgifterna på bron eftersom staten inte håller sin del av avtalet, säger Nackas kommunalråd Mats Gerdau (M).

https://www.mitti.se/nyheter/statsministern-vill-inte-riva-nackas-avtal-om-avgifter-pa-skurubron/repvdA!33Tjhfzldqt9Kxn40FQ/

Pandemin har orsakat ”förseningar i projektet i och med ett stort sjukdomsbortfall i covid-19. Det ledde till brist på arbetskraft på byggarbetsplatsen vid två tillfällen”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Klart sommaren 2023

Ambitionen var att kunna arbeta ikapp förseningen men kriget i Ukraina grusade den förhoppningen.

– Svetsare med kompetens att svetsa brostål finns främst i Östeuropa där Europas tunga stålindustri finns. Det förändrade säkerhetsläget har minskat utbudet av dessa svetsare och även gjort det svårare för dem att resa hit, samt att jobba här. Vi arbetar för att ersätta den specifika kompetens som nu saknas, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

Gamla bron försenas också

Arbetet med Nya Skurubron kommer att fortsätta i vinter.

”En kall vinter kan bidra till att vissa arbeten inte kan göras utan måste vänta till våren 2023. Även det bidrar till att bron bedöms öppna sommaren 2023”, skriver Trafikverket.

Förseningen innebär också att renoveringen av gamla Skurubon skjuts framåt. Det arbetet skulle ha varit klart 2024.

”Arbetet kan inte påbörjas förrän nya bron är klar eftersom trafiken på väg 222 ska flyta obehindrat när nya bron byggs”, skriver Trafikverket.

Trafikverkets bedömning är att förseningen inte fördyrar brobygget ytterligare.

”Kostnaderna för projektet bedöms i nuläget inte påverkas av förseningen, och därmed bedöms de inte påverka de framtida broavgifterna”, skriver Trafikverket.