Det är flera års kötid för en bostad på servicehuset Tor i Lidingö centrum. Här väntar ett boende för den senior som vill ha ett aktivt och trevligt liv. Mitt i träffar ett stort gäng som bor här – men den här dagen är de oroliga.

De har nyligen fått besked om förändringar på servicehuset när Lidingö stad ska bygga till 18 nya seniorbostäder och en restaurang.

I början av maj kom beskedet om att bygglovet hade godkänts för de nya seniorlägenheterna.

Pekka Pääkkö

Fastigheten ägs av stadens kommunala bolag Lidingö Fastighets AB och i informationen meddelas att det är i ”tomställda, lokaler tidigare använda i restaurangverksamhet och av Lidingö stads verksamheter, som ska byggas om till lägenheter”.

Men för dem som bor på servicehuset i dag innebär de nya lägenheterna en förändring. Flera av dem brukar ha gymnastik i en av de lokaler som nu försvinner.

– Vi är ett gäng som har arrangerat gymnastik några gånger i veckan och vi har varit mellan 20-25 personer varje gång, säger Rose-Marie Grönlund.

Rose-Marie Grönlund och Peter Rydberg, som är syskon, visar vägen de boende kommer behöva gå om de blir av med flera tvättstugor.

Rose-Marie Grönlund och Peter Rydberg, som är syskon, visar vägen de boende kommer behöva gå om de blir av med flera tvättstugor.

Pekka Pääkkö

– När vi har talat om det för staden har svaret varit att vi kan ha gympa i den nya restaurangen som ska byggas. Men där kommer vi stt behöva flytta bord och stolar och vara mitt i restaurangen.

Det största problemet menar de ändå är att de blir av med tvättstugor.

– Flera av oss kommer att behöva gå utomhus för att kunna tvätta. Då ska man göra det med sin rullator och 20 kilo tvätt, säger Peter Rydberg.

Peter Rydberg visar ritningar som de boende nu fått ta del av. Ulla Jalonen, t.v, förstår inte hur det är tänkt att de boende ska bära sin tvätt ute.

Peter Rydberg visar ritningar som de boende nu fått ta del av. Ulla Jalonen, t.v, förstår inte hur det är tänkt att de boende ska bära sin tvätt ute.

Pekka Pääkkö

De kommer antingen att behöva gå ut genom en del av huset och in genom en annan, eller gå upp för en 200 meter lång backe för att nå en tvättstuga. De har dock blivit erbjudna att få en tvättmaskin installerad i lägenheten mot en månadskostnad.

– Men var är det meningen att man ska torka kläder? Lägenheterna är inte så stora att man får plats med ett torkskåp eller torkställ, säger Peter.

– Ingen har pratat med oss som bor här förrän nu, när det redan är beslutat. Det är först nu vi har fått sett ritningar och det här med att de tar bort tvättstugor är nytt för oss, säger Elsa Sindemark.

De insåg vad som var på gång först när en boende såg informationen på stadens hemsida.

– Nu menar de att ingen överklagan har kommit in, men det är svårt att överklaga något man inte vet om. De kör över oss som om vi vore mindre vetande, säger Sickan Nyman.

De kommer dock att göra sina röster hörda, menar de. Hjälper inget annat går de ut i centrum och protesterar.

Pekka Pääkkö

Anna-Britta Bergman (M) ordförande i fastighetsnämnden, säger de tidigare informerat om att det kommer att byggas lägenheter och en ny träffpunkt.

– Däremot kan vi inte ge exakt information innan vi har fått bygglov, vilket vi nu har. Och bygglovsansökan tog längre tid än tänkt, säger hon.

Man hade nyligen ett informationsmöte med de boende där man tog in synpunkter.

– Vi jobbar på alla möjliga lösningar tillsammans med omsorg- och socialförvaltningen. Vi är inte ovilliga, det har varit många tekniska problem som gör att det är ett svårt projekt. Men vi vill ju att de som flyttar in och de som redan bor där ska trivas.

Hon bekräftar att de har gått ut med ett erbjudande om tvättmaskin i varje lägenhet. Man brukar inte erbjuda torkskåp men eventuellt handdukstork.

– Vi ser nu över om det trots allt kan bli en tvättstuga i själva huvudbyggnaden. Det blir då på en annan plats som man kan nå inifrån med hiss.

Blir det möjligt att ha gymnastik även framöver?

– Det blir en större träffpunkt där förvaltningen får se över möjligheten till gymnastik och eventuellt dela upp rummet. Däremot kan vi inte ha lokaler som står tomma förutom när det är gympa. Förvaltningen ska nu ta in önskemål.

När upphandlingen är klar blir det ytterligare ett informationsmöte och då presenteras fler detaljer.

– Det är också många boende som kontaktat oss och är väldigt positiva till förändringen.

Gunilla Eriksson har bott på Tor i två år och har svårt att se hur hon ska kunna ta sig utomhus året runt med tvätten med sin rullator.

Gunilla Eriksson har bott på Tor i två år och har svårt att se hur hon ska kunna ta sig utomhus året runt med tvätten med sin rullator.

Pekka Pääkkö