Mitt i har skrivit om den ombyggda gång- och cykelvägen tidigare.

2016 fattade trafiknämnden beslutet att bygga om gång- och cykelvägen längs Ulvsundavägen, så att den blev trafiksäkrare för cyklister och gående.

Ombyggnaden fick kosta 90 miljoner kronor. I verkligheten kom den ombyggda vägen, som stod klar 2019, att kosta 118 miljoner kronor, 28 miljoner kronor mer, pengar som fick tas från trafikkontorets investeringsbudget.

Som följd beslutade trafiknämnden samma år om nya rutiner vid upphandlingar, för att undvika liknande oväntade kostnadsökningar.

Nya rutiner

Trafikkontoret har sedan dess de nya rutinerna vid upphandlingar på plats.

"Exempelvis är det numera rutin för oss att göra påslag för risk i projektbudgeter", skriver Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret, i ett mejl till Mitt i.

I slutrapporten om cykelbanan, som kom i september 2022, står att upphandlingen borde ha avbrutits då anbudet låg högre än budget.

"Med våra nya rutiner hade vi tagit upp frågan om ett reviderat genomförandebeslut och budget till trafiknämnden", skriver Flodman.

Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd, skriver i ett mejl till Mitt i:

"Trafikkontoret har skärpt sina rutiner för investeringar, bland annat genom att ta större höjd för fördyringar. Det tycker vi förstås är bra. Vi behöver kunna fatta väl underbyggda beslut, så att skattebetalarnas pengar räcker till så mycket infrastruktur som möjligt."

Lars Strömgren utesluter inte ytterligare skärpningar av rutinerna:

"Vi kommer att följa förvaltningens arbete och vid behov vidta fler åtgärder."

Trots allt, staden är nöjd med den ombyggda cykelbanan:

"Kontoret bedömer att trafiksäkerheten har ökat", står i slutrapporten.