Centrum

Elsparkcyklarnas intåg på gator – och trottoarer – i Göteborg har skapat högljudda debatter om säkerhet och kaos. Men även fördelarna med att smidigt ta sig runt i stan har lyfts.

Mitt i Göteborg har tidigare rapporterat om att det ska bli ordning och reda i elsparksflottan. Det handlar om p-förbud och särskilda p-platser för elsparkcyklarna.

Söndag 1 oktober träder de nya reglerna i kraft. Då införs lagen om parkeringsförbud på gång- och cykelbanor samt gångfartsområden inom Vallgraven och på Drottningtorget.

– Det är viktigt att det från och med söndag tydligt framgår för användarna var de får och inte får parkera. Det ansvarar elsparkcykelföretagen för. De har fått information från staden var cyklarna får parkera. Det säger Joakim Larsson (MP), ordförande för stadsmiljönämnden.

På sikt är målsättningen är att p-förbudet ska gälla i samtliga områden i Göteborg.

Mostphotos