Övergödning. Under året ska man utreda metoder för att minska övergödning i sjöarna, som för Ösbysjön, i Danderyd. Foto: Direktpress

Nya planer ska förbättra vattnet

Till 2027 vill kommunen göra en rad med åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i vattendrag och sjöar, samt hanteringen av dagvatten.

  • Publicerad 09:31, 5 jul 2022

En ny vattenplan, dagvattenplan och en plan med riktlinjer för dagvatten ska förbättra arbetet med vattendragen i Danderyd, meddelar kommunen.

I planerna har man identifierat 52 olika åtgärder som ska genomföras fram till 2027.

Dagvatten och prov

Exempel på åtgärder är anläggning av dagvattendammar, våtmarker på lämpliga platser och vattenprovtagningar på kommunens sjöar och grundvattenförekomster.

Redan i år ska man påbörja ett provtagningsprogram för sjöar och kustvatten. Under året ska man även ta fram en metod för att minska övergödning i Ösbysjön, Ekebysjön och Nora träsk.

Till 2025 vill Danderyds kommun även anlägga ett dammsystem vid koloniområdet i Nora.

Anna Lind, miljö- och samhällsplanerare i Danderyds kommun, säger att de nya planerna ska minska vattenföroreningen i kommunen.

– Det är av vikt att kommunen sätter ramar och bidrar till ett robustare system med mindre översvämningsrisker och minskad föroreningsspridning till vattenmiljön, säger hon i ett pressmeddelande.

Bengt Sylvan (L), ordförande i tekniska nämnden, påpekar att man redan gjort mycket för att förbättra vattendragen i Danderyd.

– Kommunen har genom åren förbättrat vattenkvaliteten i yt- och grundvatten genom att restaurera våtmarker, anlägga dammar för dagvatten och öppna upp slutna kulvertar. Med nya styrdokument och konkreta åtgärder på plats skapar vi förutsättningar för ett fortsatt aktivt arbete för vårt vatten idag och i framtiden, säger han.

Karl-Johan Nybell (C), 2:e vice ordförande i tekniska nämnden, välkomnar den nya dagvattenplanen.

– Men det finns en del att beröra, tillexempel större tydlighet runt Ösbysjön som är ett vattenhål där ungdomar och familjer badar. Jag hade gärna sett något mer handfast för Ösbysjön hur man ska göra vattnet bättre.

Han hade även velat se mer för havsvattnen utanför kommunen.

– Hur man ska arbeta med övergödning och fosfor, och mikroplatser, i Stora och lilla värtan. Det hade man också kunnat titta på skarpare av miljömässiga skäl.

Axplock på åtgärder

Dagvattendamm vid Samsöviken. Planeras bli klart till 2027.

Övergödning i Edsviken. I samarbete med gruppen Edsvikens vattensamverkan (Sollentuna, Danderyd, Solna, Järfälla, Sundbyberg och Stockholm) ta fram en plan för bottenbehandling mot fosforhalter. Oklart slutdatum.

Utreda sanering. Minska utsläpp vid båtuppställningsplatser i Danderyd, planeras bli klart till 2024.

Källa: Danderyds kommun

Visa merVisa mindre